Naar hoofdinhoud Naar footer

Het belang van sleutelpersonen

Publicatiedatum

08-11-2023

Het belang van sleutelpersonen

Het dagelijks leven van ouderen met dementie kent de nodige obstakels. Dit geldt ook voor ouderen met een migrantenachtergrond. Binnen deze groep is de ziekte dementie vaak onbesproken en is de druk op mantelzorgers groot. In de podcasts Het belang van sleutelpersonen worden, in de vorm van een hoorspel, dagelijkse situaties besproken die ouderen met een niet-westerse achtergrond meemaken, bijvoorbeeld tijdens een bezoek aan de huisarts.

Samen Ouder Worden

De situatie wordt verteld vanuit verschillende perspectieven, ook vanuit die van mantelzorgers en vrijwilligers. Dit biedt de nodige inzichten in cultuurverschillen, hoe om te gaan met vooroordelen en over de juiste begeleiding voor deze groep ouderen.

De podcasts zijn onderdeel van het ontwikkel- en leerprogramma Samen Ouder Worden. Het programma richt zich onder meer op de betere afstemming tussen vrijwilligers en beroepsmatige zorg en welzijn en het op maat organiseren van respijtzorg.

Meer weten

Deel deze pagina via: