Toon zoekbalkToon menu

Landelijk Netwerk Dementie

Het Landelijk Netwerk Dementie (LND) is gestopt. Sinds 1 augustus 2018 is er een nieuwe belangenvereniging, het Dementie Netwerk Nederland (DNN). In dit netwerk willen de dementienetwerken en -ketens in Nederland zich krachtiger organiseren.
Op deze website vind je een overzicht van tools, zorgprogramma's en goede voorbeelden van dementiezorg in de praktijk.

Dementie Netwerk Nederland

Dementiezorg voor elkaar

Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar stimuleert en ondersteunt de praktijk om de dementiezorg naar een hoger plan te brengen. Het programma ondersteunt samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die daaraan willen werken.

Ga naar Dementiezorg voor elkaar

Doel: Kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning nog meer dan nu af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld
Doelgroep: Professionals werkzaam in dementiezorg

Om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben, moeten we oplossingen zoeken in de verbinding tussen wonen, welzijn en zorg. Persoonsgericht en integraal. Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld samen met Movisie, Nivel, Pharos en Trimbos-instituut in het kader van Deltaplan Dementie.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]