Naar hoofdinhoud

3 manieren om coördinatie van integrale zorg te verbeteren

Het aantal gedwongen opnames van ouderen in instellingen neemt toe. Dat berichtte NRC Handelsblad onlangs. De krant baseert zich op cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De stijging komt doordat ouderen langer thuis wonen, maar is ook een gevolg van onvoldoende zorg en ondersteuning. Betere samenwerking en afstemming is nodig tussen organisaties en professionals die bij ouderen betrokken zijn. In het Europese project SUSTAIN analyseerden onderzoekers in acht landen projecten die als doel hadden de integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. BeterOud schetst in vier artikelen enkele uitkomsten. Vandaag in deel 1: 3 manieren om integrale zorg te verbeteren.

Goede coördinatie is een van de sleutels voor succesvolle integrale zorg aan oudere mensen die thuis wonen. Het brengt uiteenlopende diensten samen van zorg- en welzijnsorganisaties en laat ze naadloos samen functioneren. Maar hoe doe je dat goed? We bespreken drie bewezen factoren. 

Integrale zorg thuiswonende ouderen verbeteren

De 3 factoren komen uit de Roadmap, een praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen van het Europese project SUSTAIN. Dit samenwerkingsproject hield zich bezig met de vraag hoe integrale zorg aan thuiswonende ouderen in Europa kan worden verbeterd. 

Voordelen coördinatie: minder opnames

Onderzoek laat zien dat betere coördinatie van zorg grote voordelen heeft voor ouderen. Denk hierbij aan minder opnames in het ziekenhuis en verpleeghuis. Ook beperkt het de opnameduur en het aantal heropnames. Voor goede coördinatie is het belangrijk dat de behoeftes en voorkeuren van de oudere in kaart zijn gebracht en dat er een uitgebreid zorgplan is opgesteld met de oudere zelf. Een belangrijke voorwaarde is tot slot dat de diensten georganiseerd en gemonitord worden op een manier waarvan bewezen is dat het werkt.  

De volgende factoren verbeteren coördinatie: 

  1. Casemanagement – Casemanagement zorgt ervoor dat ouderen langer thuis kunnen wonen en brengt het aantal bezoeken aan zorgfaciliteiten terug. Onder casemanagement verstaan we het samenwerkingsproces dat bestaat uit activiteiten als ‘in kaart brengen’, plannen, faciliteren en belangenbehartiging van de zorgbehoeftes van de oudere. De casemanager zorgt bijvoorbeeld voor continuïteit in de relatie met de cliënt, verzamelt informatie van de betrokken zorgverleners en neemt verantwoordelijkheid voor de geleverde zorg. 
  • Een geleerde les uit de praktijk; het is belangrijk dat casemanagers gerespecteerd worden en vol mandaat krijgen om deze rol op zich te nemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld niet bij het Mendedi-verbeterproject in Estland. Zorgmedewerkers werden daar geïntroduceerd met de mededeling dat zij de rol van verpleegkundigen op zich zouden nemen. Terwijl ze eigenlijk de casemanagers waren. Bepaalde factoren beperkten hun mogelijkheden om het casemanagement uit te voeren, waaronder beroepscultuur, richtlijnen en voorschriften. 
  1. Gezamenlijke zorgintake – Hieronder verstaan we een gestandaardiseerde manier om de gezondheids- en zorgbehoeftes van de oudere persoon en zijn mantelzorger te verkennen. Als dit gezamenlijk gebeurt, hoeven zij dit proces niet meerdere keren te doorlopen. Dit levert dan ook een verbeterde zorgervaring voor de oudere op. Het brengt alle behoeftes van de persoon in kaart en hoe deze kunnen worden volbracht. Onderzoeksresultaten laten zien dat een uitgebreide gezamenlijke zorgintake ervoor zorgt dat cliënten hogere scores geven aan hun eigen gezondheid en welzijn. Ook draagt het bij aan lagere depressiescores, verminderd aantal valincidenten en een verbeterde kwaliteit van leven voor degenen die in staat zijn om in de eigen omgeving of huis te blijven.
  • Bij ‘Swale Home First service’ in Engeland was een gezamenlijke intake een van de sleutels voor het verbeterproject. Deze gezamenlijke intake vond bij de persoon thuis plaats, in plaats van meerdere intakes zowel in als buiten het ziekenhuis. 
  • Bekijk het Walcheren Integrale Zorg Model van BeterOud.
  1. Management bij overgang van zorg – Hieronder verstaan we alle activiteiten die de oudere ondersteunen wanneer hij ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Goed management helpt de oudere en zijn mantelzorger bij het signaleren van conditieverslechtering. Daarnaast ondersteunt het bij medicatiebeheer, het behouden en delen van gezondheidsinformatie en het realiseren van follow-up-afspraken en – bezoeken. Goed management bij overgang van zorg kan de gezondheid van oudere mensen significant beïnvloeden, verbetert hun vermogen om zelfstandig te wonen en vermindert kosten.  
  • Een groot integraal zorgsysteem in Colorado laat zien dat verbeterde management bij de overgang van zorg helpt om heropnames terug te brengen. Hun interventie bracht het aantal heropnames in het ziekenhuis terug met 30 procent. Ook werden de gemiddelde kosten per cliënt teruggebracht naar 20 procent. 
  • Bekijk meer over Transmurale Zorg

Over SUSTAIN

In het Europese project SUSTAIN hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere partners van acht deelnemende landen projecten geanalyseerd die als doel hadden de integrale zorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren. De Roadmap is hun eindproduct en stelt beleidsmensen en bestuurders in staat om integrale zorg op te zetten en te verbeteren in de eigen omgeving. 

Het SUSTAIN project werd gefinancierd door het Horizon 2020 programma voor onderzoek en innovatie  (2014-2020).

Meer lezen over Sustain?

Deel via