Toon zoekbalkToon menu

Zelfstandig wonen

Dementie Thuis: innovaties voor kwaliteit van leven

In de regio Amstelland werken 5 organisaties (4 zorg- en 1 welzijnsorganisatie) samen in het project 'Dementie Thuis Amstelland'. Het doel is om de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie zo lang mogelijk te behouden. Dit project wil innovaties implementeren en structureel borgen in de thuissituatie van de betrokkenen.

Voor welke professionals

 • Direct betrokkenen bij ondersteuning aan mensen met dementie:

 • Ouderen zelf en hun mantelzorgers

 • Praktijkondersteuners huisartsen (POH'ers)

 • Ouderenadviseurs

 • Wijkverpleegkundigen

 • Mantelzorgondersteuning

 • Beleidsmakers zorg- en welzijnsorganisaties

 • Beleidsmakers zorgverzekeraars

Voor welke ouderen

 • Ouderen met dementie en hun naasten (partner, familie) en andere mantelzorgers

Hoe het werkt

De deelnemers, mensen met dementie en hun mantelzorgers, kregen een combinatie van de 4 (bestaande en nieuwe) innovaties aangeboden:

 1. dagbesteding
 2. meedoen en bewegen
 3. leerplein dementie
 4. inzet thuistechnologie

Professionals uit de wijk (o.a. casemanager dementie, activiteitencoach, coördinator inloop/ontmoetingsgroep) bekeken samen met de deelnemers, waaraan behoefte was en welke interventies ingezet werden. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande (wijk)activiteiten. Bij de inzet van thuistechnologie is vooral gekozen voor de inzet van de leefstijlmonitor en GPS. Voor de technische ondersteuning bij de GPS werd een vrijwilliger ingezet.
Het VU medisch centrum (VUmc) heeft onderzocht of de vier interventies een positief effect hadden. Dit deden ze door de behoeften van deelnemers zowel vooraf als achteraf te meten.

Wat levert het op?

Uit de effectmeting blijkt dat de meeste interventies bruikbaar zijn, gewaardeerd worden en de behoeftes van de deelnemers verminderen. Op de gebieden geheugen, dagbesteding, sociaal contact en onopzettelijk gevaar is sprake van een positief effect. De interventies lijken daadwerkelijk bij te dragen aan veiliger en prettiger langer thuis wonen.
De 3 meest ingezette interventies, dagbesteding (en met name de Ontmoetingsgroep en Odense/inloophuis), Leefstijlmonitor, en Leerplein Dementie, werden goed gewaardeerd. De deelnemers wilden deze innovaties ook na beëindiging van het project blijven gebruiken.

Borging interventies

Voor deze laatste twee nieuwe innovaties vindt structurele borging plaats. De gemeente neemt de inzet van de Leefstijlmonitor voor de huidige deelnemers over en bekijkt de mogelijkheid deze op te nemen in haar voorzieningenbeleid. De implementatie van het Leerplein Dementie, met “blended hulpverlening”, wordt onderdeel van de werkwijze van de zorg- en welzijnsorganisaties.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMW.

Aandachtspunten

 • Voor professionals is het van belang te weten dat je bij inzet van thuistechnologie er niet bent met alleen de aanschaf van de apparatuur: begeleiding (door technisch onderlegde vrijwilligers) bij het gebruik is van essentieel belang. Dit geldt met name voor de inzet van de diverse GPS-trackers.
 • Voor organisaties is een Implementatie handleiding Leerplein dementie beschikbaar. Deze kun je opvragen bij de contactpersoon.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]