Toon zoekbalkToon menu

Vroegsignalering

Behoefte als kompas, de oudere aan het woord

Het triage-instrument 'Behoefte als kompas, de oudere aan het roer' stelt de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en persoonlijk welbevinden vanuit het perspectief van de oudere vast. Het brengt krachten en behoeften van ouderen in kaart.

Voor welke professionals

 • zorgverleners

 • behandelaars

 • welzijnswerkers

 • organisaties op het gebied van de ouderenzorg

 • verzekeraars

 • beleidsmakers

Voor welke ouderen

 • Ouderen en hun eventuele mantelzorger(s)

Hoe het werkt

Veel ouderen hebben gezondheidsproblemen die vaak in combinatie met elkaar voorkomen en elkaar kunnen beïnvloeden. De huidige zorg gaat echter vaak uit van enkelvoudige ziektemodellen. In deze aanpak vullen ouderen een vragenlijst in. Uit de gegevens komen ouderenprofielen, die de basis vormen voor het ontwikkelen van zorgpaden.

Wat het oplevert

Uit de evaluatie blijkt dat de oudere met het screeningsinstrument beter zijn eigen wensen en behoeften helder krijgt. Ook kan de ouderen de eigen-regierol beter vervullen. Professionals kunnen met de modulen vraaggestuurde zorg en ondersteuning bieden. Hierdoor zijn deze modulen efficiënter en naar verwachting effectiever. Onderzoekers kunnen met dit instrument de kwetsbaarheid, zorgcomplexiteit en welbevinden van ouderen vaststellen en eventuele effecten van interventies evalueren.
De samenleving heeft met dit instrument:

 • een beproefd triage-instrument;
 • een internetapplicatie als elektronisch dossier;
 • ouderenprofielen en zorgpaden; 
 • onderzoeksgegevens over kosten in relatie tot ouderenprofielen en zorgpaden.

Meer informatie

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]