Naar hoofdinhoud Naar footer

Activiteiten organiseren voor en door ouderen. Hoe doe je dat?

Gepubliceerd op: 15-03-2019

Meedoen aan activiteiten draagt voor veel ouderen bij aan beter oud worden. Het biedt zingeving, levert contacten op of is een prettige manier van om een lege dag in te vullen. Hoe zorg je dat je als organisatie ouderen bereikt met een goed en passend aanbod? En wat kun je als oudere zelf doen als leuke activiteiten in je buurt ontbreken?

Voor organisaties

  • Breng de activiteit onder de aandacht van doorverwijzers: sleutelfiguren die met ouderen contact hebben zoals wijkteamleden, huisartsen en de kerk of spreek ouderen in je omgeving zelf aan.
  • Zorg ervoor dat de activiteit voor de bezoeker geen financiële drempels oplevert.
  • Vallen bezoekersaantallen van een activiteit tegen? Ga dan in gesprek met de huidige bezoekers en vraag hen om raad: wat zou helpen om meer bezoekers te krijgen? Wat is goed, wat ontbreekt? Kunnen zij zelf nog iets bijdragen?
  • Daag de huidige bezoekers uit iemand mee te nemen. Beloon hen als hen dat lukt, met een cadeautje, een gratis activiteit, of iets anders passends. Het hoeft niet duur te zijn. Het gaat juist om de waardering!

Voor ouderen

  • Probeer de wijk- of buurtvereniging te betrekken bij het organiseren van een activiteit. Gebruik bijvoorbeeld het argument dat activiteiten helpen om ouderen langer zelfstandig in hun wijk of buurt te laten wonen.
  • Zet een peiling uit (enquête en interviews) in de wijk of de buurt waarin aan de ouderen gevraagd wordt waaraan zij behoefte hebben. De uitvoering kan de wijk- of buurtvereniging doen of een welzijnsorganisatie. Studenten van de universiteit of hogeschool zijn ook een optie.
  • Bespreek resultaten met de ouderen uit de buurt of de wijk onder leiding van een wijk- of buurtbewoner. Formuleer een aantal speerpunten waaraan gewerkt gaat worden en wie trekkers zijn.
  • Formeer (tijdelijk) een aparte groep ouderen die activiteiten organiseert. Het is handig als deze groep onder de wijk-of buurtvereniging valt voor draagvlak en voor ondersteuning bij de uitvoering.
  • Ga na of de gemeente potjes voor burgerinitiatieven heeft om kosten te dekken of bijvoorbeeld op een andere manier kan bijdragen aan een activiteit. Denk aan het gratis beschikbaar stellen van een ruimte.

Lokaal samenwerken

Deze tips komen uit de Leergemeenschap Lokaal Samenwerken / Vroegsignalering van 4 november 2016. In deze leergemeenschap was zingeving een van de thema’s. Lees hier ook andere tips en bekijk presentaties van de sprekers.

En verder

Deel deze pagina via: