Naar hoofdinhoud

5 tips voor hulpverleners om beter bij te kunnen dragen aan betekenisvolle relaties van ouderen

'Betekenisvolle relaties zijn veel belangrijker voor de kwaliteit van leven dan praktische hulp, zoals een maaltijdvoorziening of verzorging.' Met deze uitspraak gaf Anja Machielse de aftrap van de leergemeenschap Lokaal Samenwerken van BeterOud op 4 november. Zingeving een van de thema’s; hoe kun je als hulpverlener bijdragen aan meer betekenisvolle relaties? Of wat kun je doen voor een oudere die het aan echt contact ontbreekt? Deelnemers aan de leergemeenschap formuleerden 5 tips.

1. Sta stil bij de verschillende levensfases

Sta een stil bij de verschillende levensfases. Wie was de oudere voorheen? Kun je interesses en contacten van vroeger hernieuwd leven inblazen? Kun je daar anderen in de wijk bij gebruiken? Denk aan een hobby die iemand heeft of had. Of vul bijvoorbeeld eens een ecogram in. Soms komen daar verrassende 'vondsten' uit.

2. Zoek vrijwilligers

Zoek vrijwilligers (of anderen) die tijd hebben om te investeren in echt contact. Leg hiervoor bijvoorbeeld contact met welzijns- of vrijwilligersorganisaties. De Zonnebloem en Humanitas hebben vaak bezoekvrijwilligers die bij ouderen langsgaan voor een praatje. Er zijn ook commerciële organisaties die diensten leveren, zoals Fleur de Dag.

3. Zorg voor gelijkwaardigheid

Zorg voor gelijkwaardigheid; wat kan de oudere nog voor anderen betekenen? Kan hij of zij misschien zelf als vrijwilliger actief worden? Of is er een betekenisvolle dagbesteding te vinden op bijvoorbeeld een zorgboerderij of bij initiatieven als Granny’s Finest.

4. Besef dat partners onvervangbaar zijn 

Besef dat je het contact van een partner of kinderen nooit kunt vervangen. Accepteer dat het is zoals het is. Wat je wel kunt doen? Praten over geliefden die er niet meer zijn, kan voor sommigen heel troostrijk zijn. Dus maak het bespreekbaar en check of iemand het fijn vindt om erover te praten. Laat merken dat het begrijpelijk is dat iemand een partner mist en dat die onvervangbaar is.

5. 'Vergeet' af en toe de praktische regeldingen

‘Vergeet’ af en toe de praktische regeldingen, soms gaat het om ‘het zijn’. Zorg evoor dat je er zelf echt voor iemand bent en maak tijd om te vragen hoe het met iemand gaat. Is iemand tevreden met de hulp die er nu is en wat zou hij of zij anders willen? Want ook dat blijkt uit onderzoek van Anja Machielse: mensen ervaren hun leven als zinvol als ze er een zekere mate van controle over kunnen uitoefenen en ze merken dat hun keuzes en beslissingen er toe doen.

Over Anja Machielse

Anja Machielse is bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid en sociaal isolement, 'empowerment', zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen). Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het stimuleren van sociale betrokkenheid en het bevorderen van de sociale insluiting van kwetsbare ouderen.

  • Bekijk hier haar presentatie (zie Downloads)

Verder lezen

Downloads

Deel via