Naar hoofdinhoud Naar footer

'In gesprek met de burger' verbetert bewustwording palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen is het belangrijk te weten welke voorkeuren mensen hebben ten aanzien van zorg en behandeling, zodat deze hierop kan worden afgestemd. Het is belangrijk dat mensen hun voorkeuren kenbaar maken. Daarom is het nodig dat zij zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg en behandeling aan het levenseinde. Een manier waarop bewustwording van burgers wordt vergroot is het organiseren van informatiebijeenkomsten.

In 2016 is er een pilot geweest waarin vier huisartspraktijken in Almere en Hilversum informatieavonden hebben gehouden voor mensen van 75 jaar en ouder. De huisarts gaf zelf voorlichting en beantwoordde vragen. De effectiviteit is onderzocht met behulp van een voor- en nameting en samengevat in deze poster.

De uitkomsten laten de volgende zaken zien:

 • dat deelnemers erg tevreden waren over de uitkomst,
 • dat de meerderheid kort na de bijeenkomst aangaf van plan te zijn informatie te willen zoeken over palliatieve zorg,
 • dat het vertrouwen in het krijgen van goede zorg in de laatste levensfase en in dat hun wensen gevolgd zouden worden door de arts was vergroot,
 • dat zes maanden na de bijeenkomst mensen vaker dan voor de bijeenkomst nagedacht en met anderen gesproken over bijvoorbeeld de plaats van zorg en behandelwensen in de laatste levensfase.

Vervolgproject en regio's

“In gesprek met de burger” is het vervolgproject waarbij landelijk het bestaande format wordt doorontwikkeld. Het project wordt gefinancierd door het ZonMw-programma “Palliantie Meer dan zorg” en gaat in de volgende 12 regio’s gekoppeld aan de netwerken palliatieve zorg draaien:

 • Rotterdam
 • Utrecht Stad
 • Zuid-Oost Utrecht
 • Zaanstreek Waterland
 • West Friesland
 • MZ Kennemerland
 • Almere
 • Amsterdam Diemen
 • Noord-West Veluwe
 • Noord-Oost Flevoland
 • Amstelland en Meerlanden
 • Zuid-Holland Noord

Per regio is een werkgroep met relevante samenwerkingspartners actief. Vanwege de covid pandemie wordt gekeken naar alternatieven voor fysieke bijeenkomsten. Deze zomer worden per regio aan de hand van de ervaringen verdere plannen gemaakt hoe de informatiebijeenkomsten vorm gegeven kunnen worden.

Contactpersoon ‘In gesprek met de burger’

Meer informatie of voor vragen, mail naar: burger@amsterdamumc.nl

Deel deze pagina via: