Naar hoofdinhoud Naar footer

Stem van de oudere migrant: meer kennis over gezondheid en minder eenzaamheid

Inzet van sleutelfiguren uit de eigen gemeenschap vergroot de kennis van oudere migranten over ziekte en gezondheid. Migrantenouderen zijn zelfredzamer en ervaren minder sociaal isolement.

Voor welke professionals

 • huisartsen
 • lokale eerstelijns zorgaanbieders
 • actieve ouderen
 • welzijnsorganisaties
 • gemeenten (rijksoverheid)
 • woningbouwcoöperaties
 • thuiszorgorganisaties

Voor welke ouderen

 • oudere niet-westerse migranten en hun mantelzorgers

Hoe het werkt

Het project Stem van de oudere migrant zet sleutelfiguren in uit de eigen gemeenschap. Zij informeren de migrantenouderen over gezondheid en over wat ze zelf aan hun gezondheid kunnen doen. Ze wijzen de ouderen de weg naar zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen en helpen als de taal een probleem is. Vanuit de vertrouwensband met de ouderen kennen de sleutelfiguren hun wensen en helpen de ouderen bij het contact met instellingen. 

Wat het oplevert

In een evaluatie is het effect gemeten van het project. Voor de oudere migrant levert het project op:

 • verbetering van kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid;
 • minder sociaal isolement;
 • betere toegang tot en bekendheid met zorg, welzijn en wonen;
 • betere communicatie met zorgprofessionals;
 • meer kennis over gezondheid.

Pluspunten voor de professional:

 • betere afstemming van zorg en welzijn op de wensen en behoeften van de oudere migrant;
 • kennis over het uitvoeren van een onderzoek bij deze doelgroep;
 • kennis over sleutelfiguren: wat is hun relatie tot de oudere migrant? Hoe functioneren ze?

Resultaten voor de samenleving zijn:

 • meer oudere migranten zijn gezonder en zelfredzamer;
 • minder belasting van mantelzorgers.

Meer informatie

 • Wie zorgt voor de oudere migrant? (zie Download)

Downloads

Deel deze pagina via: