Naar hoofdinhoud Naar footer

Senior-Stap Studie: zelftest valrisico

Gepubliceerd op: 15-03-2019

De Senior-Stap Studie levert een eenvoudige test op die ouderen zelf kunnen gebruiken om hun mobiliteit en valrisico in te schatten. Het maakt hen bewust van de noodzaak van bewegen en oefenen.

Voor welke professionals

  • huisartsen, praktijkondersteuners, zorgprofessionals in de woonzorgcentra
  • beleidsmakers rondom mobiliteit van ouderen
  • zorgverzekeraars

Voor welke ouderen

  • 70-plussers, die nog zelfstandig kunnen lopen, eventueel met hulp van een loophulpmiddel

Hoe het werkt

Een sensor die verwerkt is in een fotolijst in de woning meet de loopsnelheid van de oudere. Deze metingen voorspellen het risico op vallen. Het monitoren van hun mobiliteit maakt ouderen zich er ook van bewust dat bewegen en oefenen nodig is. Met alledaagse oefeningen uit een oefenboek houden ze fysieke achteruitgang tegen. Zorgverleners en mantelzorgers kunnen met de informatie zien of iemand bewegingsklachten ontwikkelt. Dat kan leiden tot gericht ingrijpen.

Wat het oplevert

De oudere die de zelftest doet heeft meer zicht op zijn eigen mobiliteit. En hij heeft de oefeningen om daar actief wat aan te doen. De professional heeft inzicht in het niveau van mobiliteit van de oudere. En kan daar met beschikbare testresultaten makkelijk het gesprek over starten. Zo draagt hij bij aan het voorkómen van lichamelijk teruglopende mogelijkheden. Voor de samenleving is het van belang dat het zelf monitoren bijdraagt aan zorg- of preventiebeleid. Ziekenhuismedewerkers gebruiken het oefenboek in een aanpassing voor geriatrische patiënten.

Meer informatie

Deel deze pagina via: