Naar hoofdinhoud

Project Levensboeken

In het project 'Levensboeken' gaan getrainde vrijwilligers een relatie aan met een oudere die zijn of haar levensverhaal vertelt. De vrijwilliger schrijft het verhaal op in een boek en plaatst er foto’s bij uit de eigen collectie van de oudere. Het draagt bij aan zingeving door het opmaken van de levensbalans, sociaal contact en het doorgeven van het verhaal.

Voor welke professionals

  • Psychologen
  • activiteitenbegeleiders
  • mantelzorgers
  • vrijwilligers

Voor welke ouderen

  • Ouderen die intramuraal zorg ontvangen

Hoe het werkt

Een geestelijk verzorger brengt ouderen in contact met een getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger komt kennismaken en houdt iedere 2 weken een gesprek met de oudere: welke mooie momenten zijn er geweest? Hoe bent u door de moeilijke momenten heen gekomen? Wat wilt u meegeven aan levenslessen voor de jongere generatie? De vrijwilliger maakt vervolgens een boek met het levensverhaal en dierbare foto's. Tijdens een feestelijk moment wordt het levensboek gratis uitgereikt aan de verteller en zijn of haar kinderen.

Wat het oplevert

Uit onderzoek is gebleken dat het maken van een levensboek het welzijn verhoogt en de levenskracht versterkt. Deelnemers raken meer verzoend met het eigen leven en hervinden de kracht om om te gaan met moeilijke periodes. Het levensboek levert ook gespreksstof op tussen generaties.

Deel via