Naar hoofdinhoud Naar footer

Project Levensboeken

Gepubliceerd op: 21-03-2019

In het project ‘Levensboeken’ werken getrainde vrijwilligers aan een goede relatie met de oudere. De oudere vertelt diens levensverhaal. De vrijwilliger schrijft dit op in een boek en plaatst er foto’s bij uit de verzameling van de oudere. Het geeft betekenis aan het leven van de oudere. Dit gebeurt door het doorgeven van het verhaal, sociaal contact en door terug te kijken op het leven.

Voor welke professionals  

Het project ‘Levensboeken’ is bedoeld voor de volgende professionals: 

  • psychologen  
  • begeleiders van activiteiten  
  • mantelzorgers  
  • vrijwilligers  

Voor welke ouderen  

Het project ‘Levensboeken’ is er voor ouderen die intramurale zorg ontvangen. Intramurale zorg gaat over zorg die je krijgt tijdens een onafgebroken verblijf in een zorginstelling. 

Hoe het werkt  

Een geestelijk verzorger brengt ouderen in contact met een getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger komt kennismaken en heeft iedere 2 weken een gesprek met de oudere. Welke vragen worden hier besproken? 

  • Welke mooie momenten zijn er geweest?  
  • Hoe bent u door de moeilijke momenten heen gekomen?  
  • Wat wilt u meegeven aan levenslessen voor de jongere generatie?  

De vrijwilliger maakt na het gesprek een boek met het levensverhaal. Bij het verhaal plaatst de vrijwilliger foto’s die belangrijk en waardevol zijn voor de oudere. Tijdens een feestelijk moment wordt het levensboek gratis gegeven aan de oudere en zijn of haar kinderen.  

Wat het oplevert  

Onderzoek laat zien dat een levensboek het welzijn verhoogt en de levenskracht versterkt. Deelnemers berusten in hun leven en vinden weer de kracht om met moeilijke periodes om te gaan. Het levensboek zorgt ook voor verschillende onderwerpen om over te praten. Op deze manier komen verschillende generaties weer met elkaar in gesprek. 

Lees meer op de website van Zorg voor Beter: Expertisenetwerk Levensvragen

Deel deze pagina via: