Naar hoofdinhoud Naar footer

Preventieve behandeling en vroegtijdige herkenning van een delier

Jaarlijks krijgen 75.000 tot 100.000 patiënten in het ziekenhuis een delier (acute verwardheid). Een ernstige aandoening die erg belastend is. Patiënten met een delier hebben een hoger risico op functieverlies en sterfte. Onderzoek naar het voorkomen en op tijd herkennen van een delier is dus belangrijk.

Voor wie

  • patiëntenorganisaties
  • zorgverleners
  • richtlijnwerkgroep
  • beleidsmakers

Voor welke ouderen

  • Kwetsbare ouderen (65+) die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen in verband met een niet-geplande operatie van een heupfractuur

Hoe het werkt

Er is weinig onderzoek gedaan naar de (preventieve) behandeling van een delier met medicatie, bij oudere patiënten of patiënten met dementie is dit nog minder. Dit project onderzocht of het gebruik van melatonine-supplementen bijdraagt aan het voorkomen van een delier na een operatie bij kwetsbare oudere patiënten. Ook is gekeken of registratie met bewegingssensoren helpt bij het tijdig herkennen van een delier.

Wat het oplevert

Dit onderzoek onder 452 ouderen laat zien dat melatonine een delier niet kan voorkomen. Wel lijkt voorlopige analyse van de resultaten erop te wijzen dat melatonine de kans op een langer delier (langer dan 2 dagen) aanzienlijk verkleint. Een pilotstudie naar bewegingspatronen laat zien dat het 24-uurs activiteitritme ernstig verstoord is bij patiënten met een delier en dat zij een significant slechtere nachtrust hebben. Het succesvolle verloop van dit onderzoek levert kansen op voor verbeterde aandacht voor delier en voor verder onderzoek.

Deel deze pagina via: