Naar hoofdinhoud Naar footer

Ouderenparticipatie in het onderwijs

Studenten enthousiast maken voor de zorg aan ouderen en het onderwijs beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen. Dát is het doel van ouderenparticipatie in het onderwijs.

Voor welke professionals

  • docenten
  • zorgprofessionals
  • onderwijsinstellingen
  • zorginstellingen

Voor wie

Ouderen en studenten

Hoe het werkt

De ouderenzorg heeft ecen slecht imago waardoor maar een beperkt aantal studenten kiest voor werken met ouderen. Dit terwijl de ouderenzorg sterk in beweging is, het werk alleen maar complexer wordt en het aantal ouderen stijgt. Ouderen betrekken bij het onderwijs kan hierin verandering brengen! Negen onderwijsinstellingen hebben pilots uitgevoerd waarin zij ouderen betrekken bij het uitvoeren of ontwikkelen van onderwijs.

Wat het oplevert

Het aantal ouderen dat heeft deelgenomen aan pilots varieert. Zo deden bijvoorbeeld 7 ouderen mee aan een pilot binnen het Erasmus gericht op nadenken over het levenseinde, terwijl 130 ouderen deelnamen aan de ouderenweek van het Albeda College. In het merendeel van de pilots is er inmiddels vervolg aan de activiteiten gegeven of zijn hier plannen voor. De pilots, opgedane ervaringen en beschrijvingen van andere goede voorbeelden van ‘jong ontmoet oud’ zijn gebundeld. Je vindt ze op het kennisplein Zorg voor Beter.

Deel deze pagina via: