Naar hoofdinhoud

Op weg naar herstel: Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Na een ziekenhuisopname revalideren veel ouderen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Ze komen daarbij in aanraking met veel verschillende zorgverleners. Binnen het project 'Op weg naar herstel' is een zorgpad ontwikkeld dat de verschillende soorten zorg op elkaar afstemt. Het zorgt voor het uitvoeren van meer activiteiten en voor een lagere zorglast onder mantelzorgers. Lees ook: Daling kosten door Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg (Skipr).

Voor welke professionals

  • Zorgverleners die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg in het ziekenhuis, de geriatrische revalidatiezorg en in de eerste lijn
  • Ketens op het gebied van geriatrische revalidatiezorg
  • Onderzoekers op het terrein van zorgpaden of geriatrische revalidatiezorg
  • Zorgverzekeraars en beleidsmakers op het gebied van geriatrische revalidatiezorg

Voor welke ouderen

  • Ouderen die zijn opgenomen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg en hun mantelzorgers

Hoe het werkt

Als ouderen worden ontslagen uit het ziekenhuis en gaan revalideren in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg, komen ze in aanraking met veel verschillende zorgverleners. De continuïteit en de coördinatie van de zorg is dan vaak niet optimaal en daarmee ook het revalidatieproces niet. 'Op weg naar herstel' is gericht op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Dit zorgpad bevat heldere afspraken over afstemming van zorg vanaf de behandeling in het ziekenhuis tot nazorg in de thuissituatie. 

Wat het oplevert

Uit onderzoek blijkt dat ouderen in het zorgpad na 3 maanden meer hobby’s en activiteiten buitenshuis uitvoeren ten opzichte van ouderen in de oude situatie. Dit effect is na een half jaar wel minder. Mantelzorgers geven aan dat ze na 3 maanden een lagere zorglast ervaren dan mantelzorgers van ouderen in de oude situatie. Voor de samenleving levert het zorgpad een forse kostenbesparing op. Dit komt vooral doordat ouderen korter in het ziekenhuis en in de geriatrische revalidatiezorg verblijven. Daarnaast worden meer ouderen in het zorgpad na opname in de geriatrische revalidatiezorg terug naar huis ontslagen (in plaats van (her)opname in ziekenhuis of verpleeghuis).

Meer informatie

Tools bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Deel via