Naar hoofdinhoud Naar footer

Op weg naar herstel: Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg

Na een opname in het ziekenhuis revalideren veel ouderen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Ze krijgen daar te maken met veel verschillende zorgverleners. Binnen het project 'Op weg naar herstel' is een zorgpad ontwikkeld. Dit zorgpad laat de verschillende soorten zorg goed op elkaar aansluiten. Het zorgt voor meer activiteiten en voor een lagere zorglast onder mantelzorgers.

Voor welke professionals  

Het zorgpad is bedoeld voor de volgende professionals: 

  • zorgverleners die werken binnen de ouderenzorg in het ziekenhuis, de geriatrische revalidatiezorg en in de eerste lijn  
  • ketens op het gebied van geriatrische revalidatiezorg  
  • onderzoekers op het gebied van zorgpaden of geriatrische revalidatiezorg  
  • zorgverzekeraars en beleidsmakers op het gebied van geriatrische revalidatiezorg  

Voor welke ouderen  

Het zorgpad is er voor ouderen die zijn opgenomen in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. En voor de mantelzorgers van deze ouderen. 

Hoe het werkt  

Ouderen moeten het ziekenhuis verlaten en ze revalideren vervolgens in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg. Daar krijgen ze te maken met veel verschillende zorgverleners. Het doorgaan van de zorg en de organisatie van zorg is dan vaak niet helemaal goed. En daarmee ook het proces van revalidatie niet.  

‘Op weg naar herstel’ richt zich op het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Dit zorgpad heeft duidelijke afspraken over afstemming van zorg. Dit is vanaf de behandeling in het ziekenhuis, tot de nazorg wanneer iemand thuis is.      

Wat het oplevert  

Uit onderzoek blijkt dat ouderen in het zorgpad na 3 maanden meer hobby’s en activiteiten buiten hun huis uitvoeren. Dit is in vergelijking met ouderen in de oude situatie. Dit effect is na een half jaar wel minder. Mantelzorgers van ouderen geven aan dat ze na 3 maanden minder zorglast ervaren dan mantelzorgers in de oude situatie.  

Voor de samenleving levert het zorgpad een flinke daling van kosten op. Dit komt vooral doordat ouderen korter in het ziekenhuis en in de geriatrische revalidatiezorg blijven. Ook worden meer ouderen na opname in de geriatrische revalidatiezorg terug naar huis gestuurd. Ze worden dus niet opnieuw opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeghuis. 

Meer informatie  

Download het ‘Zorgpad Geriatrische Revalidatiezorg’ (pdf) 

Tools bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Deel deze pagina via: