Naar hoofdinhoud Naar footer

Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

Met een triage-instrument beoordeel je in een vroege fase of ouderen kwetsbaar zijn of veel kans hebben om kwetsbaar te worden. Daarmee helpt een triage-instrument om te voorspellen of de gezondheid slechter wordt. Ook helpt het voor het bepalen welke zorg nodig is. Het project ‘Perspectief van de oudere centraal’ onderzocht drie meetinstrumenten: de Groningen Frailty Indicator, de INTERMED cliënt-versie en de Welbevindenlijst. 

Met deze drie instrumenten kun je de zorg herkennen die iemand nodig heeft, maar die iemand nog niet krijgt. Ook herkennen ze andere problemen en ze laten zien hoe tevreden iemand met het leven is.   

Voor welke professionals?  

De meetinstrumenten zijn bedoeld voor de volgende professionals:

  • Onderzoekers  
  • Professionals die bezig zijn met het organiseren van zorgpaden en zorgarrangementen. Dit zijn verschillende plannen, hulpmiddelen en programma’s die te maken hebben met de kwetsbaarheid en behoeften van ouderen.  
  • Het gebruik van de resultaten is belangrijk voor gemeenten, huisartsen, welzijnswerkers, thuiszorg en zorgverzekeraars. Ook is het belangrijk voor intramurale zorg (zorg in een instelling). 

Voor welke ouderen?  

De meetinstrumenten zijn bedoeld voor ouderen vanaf 65 jaar.  

Hoe het werkt   

Twee derde van de ouderen tussen de 65 en 75 jaar heeft minstens twee chronische aandoeningen. Dit betekent dat zij ergens last van hebben, wat nooit helemaal overgaat. Boven de 85 jaar is dit gestegen naar 85 procent. 

Wat is het gevolg van verschillende chronische aandoeningen? De lichamelijke en mentale vitaliteit wordt minder. Een oudere heeft minder kracht en energie om het leven op een positieve manier in te richten. Ook de kwetsbaarheid neemt toe. Daardoor is de kans groter dat iemand minder snel tevreden is over zijn of haar leven. 

Onderzoekers keken bij drie instrumenten of zij hiermee kunnen bepalen of ouderen kwetsbaar zijn. Ook keken ze of ouderen ingewikkelde zorg nodig hebben. Dit ging om de Groningen Frailty Indicator, de INTERMED cliënt-versie en de Welbevindenlijst.  

Wat het oplevert   

Het triage-instrument geeft inzicht in de huidige situatie van ouderen. Dit inzicht helpt de professional. Bijvoorbeeld door te voorspellen welke oudere veel kans heeft op een bepaalde uitkomst. Met deze voorspelling kan de professional beter aandacht geven aan een plan om problemen te voorkomen. 

Zorgverleners en hulpverleners zijn positief over de inzet van het meetinstrument. Ze kunnen hiermee de oudere beter ondersteunen bij het maken van keuzes. Het zorgt voor meer begrip voor de situatie en de manier waarop ouderen er naar kijken. Op deze manier helpt het triage-instrument bij het verbeteren van de ouderenzorg. Dit is voor sommige mensen een heel nieuw inzicht.   

Wat levert het op voor de samenleving? Het project levert bij positieve uitkomsten een betrouwbaar en geldig triage-instrument op. Dit kan helpen om te bepalen hoe gezond iemand is en welke eigenschappen deze persoon heeft. Dat is nodig voor het ontwikkelen van een zorgpad. Hierbij staan de behoeften en wensen van een persoon centraal.  

Deel deze pagina via: