Naar hoofdinhoud

Meetinstrumenten voor kwetsbaarheid

Om een slechte gezondheidsuitkomst te voorspellen en voor het vaststellen van de benodigde zorg kan een triage-instrument vroegtijdig beoordelen of ouderen kwetsbaar zijn of hierop een verhoogd risico hebben. Het project 'Perspectief van de oudere centraal' deed onderzoek naar drie meetinstrumenten die onvervulde zorgbehoeften of andere problemen signaleren en laten zien hoe het met hun welbevinden is: de Groninger Frailty Indicator, de INTERMED cliënt-versie en de Welbevinden lijst.

Voor welke professionals

  • Onderzoekers
  • Professionals die bezig zijn met het organiseren van zorgpaden en zorgarrangementen, gerelateerd aan de kwetsbaarheid en de behoeften van ouderen
  • De toepassing van de resultaten is van belang voor gemeenten, huisartsen, welzijnswerkers, thuiszorg, intramurale zorg en zorgverzekeraars

Voor welke ouderen

  • ouderen vanaf 65 jaar

Hoe het werkt

Twee derde van de ouderen tussen de 65 en 75 jaar heeft minstens twee chronische aandoeningen. Boven de 85 jaar is dit toegenomen tot 85 procent. Het gevolg: de lichamelijke en mentale vitaliteit van ouderen neemt af en hun kwetsbaarheid neemt toe. Deze kwetsbaarheid verhoogt de kans op bijvoorbeeld verminderd welbevinden. Onderzoekers keken bij drie instrumenten of zij hiermee kunnen vaststellen of ouderen kwetsbaar zijn en of zij complexe (zorg)behoeften hebben: de Groninger Frailty Indicator, de INTERMED cliëntversie en de Welbevindenlijst.

Wat het oplevert

Het triage-instrument geeft inzicht in de huidige situatie van ouderen. Dit inzicht helpt de professional, bijvoorbeeld door te voorspellen welke oudere een verhoogd risico heeft op een bepaalde uitkomst. De professional kan met deze voorspelling beter focussen bij het inzetten van preventiestrategieën. Zorg- en hulpverleners geven aan dat zij met het screeningsinstrument de oudere beter kunnen ondersteunen bij het maken van keuzes. Het zorgt voor meer begrip voor de situatie en het perspectief van de ouderen. Zo levert het triage-instrument een bijdrage aan het verbeteren van de ouderenzorg. Voor sommigen een eye-opener.

Voor de samenleving levert het project bij positieve uitkomsten een betrouwbaar en valide triage-instrument op. Dit kan helpen bij het vaststellen van gezondheidsprofielen die nodig zijn voor het ontwikkelen van vraaggerichte zorgpaden.

Deel via