Naar hoofdinhoud Naar footer

KOMPLEET: ketenzorg voor kwetsbare ouderen

KOMPLEET heeft als doel om samenwerking vanuit de huisartsenpraktijk te ondersteunen. Dit doen ze door binnen (bestaande) netwerken rond kwetsbare ouderen veel met elkaar samen te werken. Dit gebeurt op regionaal en lokaal niveau. Het motto hierbij is: ‘1 dossier, 1 agenda, 1 werkwijze’. Dit geeft ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers. Hierdoor kan iemand langer en zo prettig mogelijk in de omgeving blijven wonen waar die het liefst is. Of dat nu thuis is, of bijvoorbeeld in een verzorgingshuis.

Voor welke professionals  

KOMPLEET is er voor de volgende professionals: 

  • eerstelijn  
  • thuiszorg en wijkteams  
  • ouderen  
  • ziekenhuis 
  • verzekeraars  
  • gemeenten  
  • verpleeghuizen en verzorgingshuizen  
  • zorgketen dementie  

Voor welke ouderen  

KOMPLEET is bedoeld voor de meest kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.  

Hoe het werkt  

De huisarts vormt een netwerk in de wijk, met daarin de belangrijkste partners. Bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, fysiotherapeut en ouderenadviseur. Dit netwerk let in een vroege fase goed op mogelijk kwetsbare ouderen. Dit wordt casefinding genoemd.

De praktijkondersteuner bekijkt de situatie wanneer die vermoedt dat een oudere kwetsbaar is. Daarna bespreekt de praktijkondersteuner met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde de situatie. Is er meer informatie nodig om te bepalen wat de situatie van de oudere precies is?  

Daarna bepalen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde en mogelijk andere betrokken zorgverleners of er actie ondernomen wordt. Ook bepalen ze welke acties ondernomen worden. Dit doen ze in overleg met de oudere en de mantelzorger(s).  

Wat het oplevert  

De verwachting is dat KOMPLEET winst oplevert voor de gezondheid van ouderen. Dit gebeurt als 1 iemand duidelijk de leiding neemt en de situatie van de kwetsbare oudere controleert. Ook levert KOMPLEET in de hele regio een netwerk op. Hierin worden afspraken gemaakt over de invulling van de zorg.  

Rond huisartsenpraktijken die deelnemen zijn netwerken in de wijk ontstaan. Zorg en welzijn zijn onderdeel van deze netwerken. De huisarts herkent eerder wanneer iemand kwetsbaar is, doordat een huisarts hier meer aandacht voor heeft. Ook is er intensieve samenwerking met andere professionals en niet-professionals in de wijk of het dorp. De lijnen zijn kort en zij weten elkaar beter te vinden.  

Deel deze pagina via: