Naar hoofdinhoud Naar footer

ISCOPE: preventieve en afgestemde ouderenzorg

Gepubliceerd op: 13-03-2019

ISCOPE maakt gebruik van een signaleringssysteem waarmee huisartsen en praktijkondersteuners problemen kunnen opsporen bij ouderen van 75-plus op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Voor de ouderen met complexe problemen stellen zij daarna een zorgactieplan op. Dat heeft als doel de hoogst haalbare kwaliteit van leven voor de oudere te behouden.

Voor welke professionals

  • huisarts
  • praktijkondersteuner

Voor welke ouderen

  • (kwetsbare) ouderen van 75 jaar en ouder met complexe problematiek op lichamelijk, functioneel, psychisch en/of sociaal gebied

Hoe het werkt

ISCOPE kent 3 stappen. De oudere vult de ISCOPE vragenlijst in, eventueel met telefonische hulp van de assistente of praktijkondersteuner. Daaruit blijkt of er problemen zijn op lichamelijk, functioneel, psychisch en/of sociaal gebied. Scoort de oudere op 3 van de 4 gebieden, dan stelt de huisarts of praktijkondersteuner een zorgactieplan op. Hij doet dat samen met betrokken zorgverleners en in overleg met de oudere en mantelzorger(s). Ook gegevens uit het medisch dossier (bijvoorbeeld chronische ziektes en medicatie) worden meegenomen.

Wat het oplevert

Huisartsen geven aan meer grip te krijgen op de zorgsituatie van de oudere en meer oog voor hun functioneren. De screening maakt vooral sociale en psychische problematiek zichtbaar die eerder onbekend was. Na 1 jaar was er geen effect te zien op zelfredzaamheid, kwaliteit van leven, somberheid en eenzaamheid of op zorggebruik en zorgkosten. Een studie onder 7.285 ouderen laat wel zien dat 75-plussers met complexe problemen meer tevreden over de zorg zijn door ISCOPE. Het geeft helderheid in de behandelrelatie en hun wensen en doelen worden duidelijk, waardoor zorg beter gepland en georganiseerd wordt.

Deel deze pagina via: