Naar hoofdinhoud

'Is alles besproken' vragenlijst: behoud van kwaliteit van leven

Veel ouderen bespreken niet alles met hun huisarts of hulpverlener. Door tijdgebrek van de hulpverlener en omdat ze zelf de waarde en het nut er niet van inzien. De vragenlijst ‘Is alles besproken’ is een hulpmiddel dat ouderen kan helpen na te denken over hun toekomst wanneer zaken minder goed gaan.

Voor welke professionals

 • huisartsen
 • thuiszorgmedewerkers
 • wijkteams
 • gemeenten
 • mantelzorgers
 • vrijwilligers

Voor welke ouderen

 • ouderen
 • mantelzorgers en vrijwilligers

Hoe het werkt

De korte vragenlijst gaat in op 6 verschillende domeinen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze domeinen na onderzoek vastgesteld als de belangrijkste domeinen die de kwaliteit van leven van een persoon bepalen:

 1. lichamelijk welbevinden
 2. psychisch welbevinden
 3. mate van controle
 4. sociale inbedding
 5. leefomgeving
 6. religie en zingeving

De vragen zetten de lezer aan tot nadenken over de kwaliteit van hun leven en hoe deze ook in de toekomst zo goed mogelijk te houden.

Wat het oplevert

De antwoorden leiden tot een soort ‘boodschappenlijstje / spiekbriefje’. Ouderen geven aan dit handig te vinden: het blijkt een goed hulpmiddel om te bepalen wat zij belangrijk vinden en willen bespreken met naasten, de huisarts, andere hulpverleners en de gemeente (in verband met de Wmo). Voor hulpverleners is het een middel om met ouderen in gesprek te gaan en hen uit te dagen over hun toekomst na te denken. En waar nodig hen op weg te helpen naar ondersteuning. Door de maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de vragenlijst een steeds bredere toepassing bijvoorbeeld als voorbereiding op de keukentafelgesprekken.

Meer informatie

Deel via