Naar hoofdinhoud Naar footer

'Is alles besproken' vragenlijst: behoud van kwaliteit van leven

Veel ouderen bespreken niet alles met hun huisarts of hulpverlener. Een hulpverlener heeft te weinig tijd en ouderen zien de waarde en het nut er niet van in. De vragenlijst ‘Is alles besproken’ is een hulpmiddel dat ouderen helpt na te denken over hun toekomst. Bijvoorbeeld wanneer zaken minder goed gaan.

Voor welke professionals  

Verschillende professionals kunnen gebruikmaken van de vragenlijst: 

 • huisartsen  
 • thuiszorgmedewerkers  
 • wijkteams  
 • gemeenten  
 • mantelzorgers  
 • vrijwilligers  

Voor welke ouderen  

De vragenlijst is bedoeld voor alle ouderen. Ook is deze vragenlijst handig voor mantelzorgers en vrijwilligers. 

Hoe het werkt  

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) gaat met de korte vragenlijst in op 6 verschillende domeinen. Deze domeinen zijn na onderzoek vastgesteld als belangrijkste domeinen die de kwaliteit van leven van iemand bepalen: 

 1. lichamelijk goed voelen  
 2. psychisch goed voelen 
 3. mate van controle  
 4. sociale inbedding  
 5. leefomgeving  
 6. religie en zingeving  

De vragen laten de lezer nadenken over de kwaliteit van hun leven. En op welke manier ze de kwaliteit van leven ook in de toekomst goed houden. 

Wat het oplevert  

Door de antwoorden op de vragen krijgen ouderen een soort ‘boodschappenlijstje’ of ‘spiekbriefje’. Ouderen geven aan dat dit handig is. Het blijkt een goed hulpmiddel om te bepalen wat zij belangrijk vinden. Het is ook handig wanneer ouderen iets willen bespreken met naasten, de huisarts, andere hulpverleners en de gemeente (in verband met de Wmo).  

Voor hulpverleners is de vragenlijst een hulpmiddel om met ouderen in gesprek te gaan. Ook kunnen zij met de vragenlijst ouderen uitdagen om over de toekomst na te denken. En waar nodig kunnen zij ouderen helpen om ondersteuning te krijgen. Door ontwikkelingen in de maatschappij is de vragenlijst steeds breder te gebruiken. Bijvoorbeeld als voorbereiding op gesprekken aan de keukentafel.  

Meer informatie  

Bekijk de vragenlijst: Is alles besproken, voor nu, zo en later?

Deel deze pagina via: