Naar hoofdinhoud Naar footer

Help, dement! Platform voor online delen van ervaringen met dementie

Op de website Praten Over Gezondheid.nl staan ervaringen van mensen met dementie en van hun mantelzorgers. De site geeft antwoord op veel gestelde vragen, inzicht en over dementie(problemen) en hoe daarmee om te gaan. De site, een opbrengst van het project 'Help, dement', is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, de vriendenkring, familie, zorgverleners en het onderwijs.

Voor welke professionals

 • (para)medische en andere zorgverleners
 • onderwijs, zowel voor studenten als beroepsbeoefenaars

Voor welke ouderen

 • mensen met dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden

Hoe het werkt

Goede, betrouwbare en belevingsgerichte informatie kunnen mensen met dementie en hun verzorgers tot steun zijn. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld voorbereiden op wat komen gaat en als dat nodig is op tijd maatregelen treffen. Op de website Praten Over Gezondheid staat die belevingsgerichte informatie. Die komt voort uit diepte-interviews met 35 mensen met dementie en 49 mantelzorgers. Zij vertellen hun persoonlijk verhaal vanaf het moment dat de eerste verschijnselen zich voordeden. Uit de interviews zijn de thema’s gekozen die de geïnterviewden het meest belangrijk vonden.

Wat het oplevert

Uit een evaluatie blijkt dat de ervaringsverhalen het begrip voor dementie en de gevolgen daarvan vergroten. Hierdoor zijn familie, vrienden en de maatschappij beter in staat om mensen met dementie en de mantelzorger te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen over de gezondheid en de zorg. Ook geeft het hen een betere positie tijdens een overleg met een zorgprofessional. De zorgprofessional krijgt meer begrip voor de persoon met dementie en mantelzorger. Bovendien kan de informatie gebruikt worden voor verbetering van het zorgtraject voor mensen met dementie waardoor een langduriger verblijf in de eigen omgeving mogelijk wordt.

Vervolg

Het project 'Lessen van patiënten - dementie' had tot doel om een onderwijsmodule over dementiezorg te ontwikkelen voor het MBO onderwijs. In een ontwikkeltraject waarbij zowel zorgverleners, docenten en studenten zijn betrokken is het lesprogramma 'Omgaan met dementie' ontwikkeld. Het lesprogramma bestaat uit 8 thema's die met elkaar verband houden, maar ook los van elkaar te volgen zijn. De 8 thema's zijn:

 • kennis van dementie;
 • ziektebeeld dementie;
 • de verschillende benaderingswijzen;
 • de rol van de mantelzorgers;
 • de kwetsbaarheid van de mantelzorgrelatie;
 • beeldvorming over de ziekte dementie;
 • omgaan met rouw en verlies bij dementie;
 • diversiteit en dementie.

In de lesinhoud en de opdrachten wordt gebruik gemaakt van een selectie van interviewfragmenten uit de twee PratenOverGezondheid modules over dementie. De studenten- en docentenhandleiding zijn vrij te gebruiken en te downloaden.

Meer informatie

Deel deze pagina via: