Naar hoofdinhoud Naar footer

Grootschalig Luisteren naar ouderen met lage SES

Gepubliceerd op: 30-11-2021

Grootschalig Luisteren meet de effecten van de ontwikkelingen in de zorg op het leven van ouderen, hun partners en andere betrokkenen. Thuiswonende ouderen vertellen over hun ervaringen met de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben en wat de verleende zorg betekent voor hun levenskwaliteit en dat van hun partners.

Voor welke professionals?

  • ouderenbelangenorganisaties
  • beleidsmedewerkers en managers van zorg- en welzijnsorganisaties
  • huisartsen
  • beleidsmedewerkers Sociaal Domein
  • medewerkers van sociale wijkteams
  • mantelzorgers

Voor welke ouderen

  • ouderen van ongeveer 70 jaar en ouder
  • in het bijzonder voor ouderen met een lage SES

Aan de slag met Grootschalig Luisteren.

Hoe het werkt

Mensen delen ervaringen en kennis met elkaar door verhalen te vertellen. 'Grootschalig Luisteren' speelt in op deze gewoonte en bundelt de verhalen van grote groepen ouderen met een lage sociaaleconomische status op individueel niveau. Zo is het mogelijk om hun ervaringen met zorg en zeggenschap te horen, te volgen en te analyseren.

Wat het oplevert

Via Grootschalig Luisteren is het mogelijk om ervaringen van ouderen over de kwaliteit van leven te horen en te analyseren. Organisaties en gemeenten die deelnemen aan dit project hebben op termijn inzage in de ervaringen en knelpunten van ouderen. Op basis van de uitkomsten van het vertelpunt is direct zichtbaar wat er verandert na een beleidswijziging en wat de aandachtspunten zijn.

Deel deze pagina via: