Naar hoofdinhoud Naar footer

Functionele Training Ouderen voor meer zelfredzaamheid

Veel ouderen hebben problemen met dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn traplopen, opstaan en boodschappen doen. Dit heeft invloed op hun zelfredzaamheid en sociale leven. ‘Functionele Training Ouderen’ is een trainingsprogramma voor 75-plussers die zelfstandig wonen. Met dit programma behouden ouderen controle over hun leven en ze blijven meedoen in de maatschappij.

Voor welke professionals   

Functionele Training Ouderen is bedoeld voor de volgende professionals: 

  • ergotherapeuten   
  • fysiotherapeuten   
  • huisartsen   
  • mantelzorgers   
  • zorgverzekeraars   

Voor welke ouderen   

Functionele Training Ouderen is er voor ouderen van 75 jaar en ouder die zelfstandig wonen.   

Hoe het werkt   

Functionele Training Ouderen is een oefenprogramma. Met het programma trainen ouderen in een kwetsbare situatie de dagelijkse handelingen. Een fysiotherapeut of ergotherapeut krijgt daar speciale scholing voor. Hier worden stap voor stap de dagelijkse handelingen geoefend die de oudere thuis nodig heeft.   

De therapeut betrekt ook de partner, mantelzorger of thuiszorgmedewerker in de begeleiding. Zij stimuleren de oudere te oefenen en actief te blijven. De training sluit aan bij het leven van de oudere.   

Wat het oplevert   

Wat levert het op om dagelijkse activiteiten in de thuissituatie te oefenen? Hierdoor kunnen ouderen zelfstandig en in hun eigen omgeving zo veel mogelijk doen wat ze nog kunnen. De preventieve behandeling werkt daarom goed voor ouderen. Hiermee vergroten of behouden ze hun zelfredzaamheid.   

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben ook voordeel van het programma en de scholing. Hierdoor kunnen zij het aantal mogelijkheden voor behandeling uitbreiden en verbeteren. Huisartsen kunnen ouderen direct vinden en doorverwijzen. Dit kan met de ISCOPE-vragenlijst of door beginnende problemen te herkennen in het dagelijks functioneren. Daarna kan de huisarts ouderen doorsturen naar een fysiotherapeut die een Functionele Training Ouderen heeft gehad.   

Meer informatie   

Deel deze pagina via: