Naar hoofdinhoud Naar footer

Behoud zelfredzaamheid met HerstelZorgProgramma

Het HerstelZorgProgramma helpt ouderen in een kwetsbare positie hun zelfredzaamheid te behouden na een ziekenhuisopname. Zorgverleners van verschillende instellingen werken in multidisciplinaire teams aan individuele zorg, afgestemd op de patiënt. Efficiënt en zonder extra middelen. Dit verlaagt het risico op verlies van zelfredzaamheid met 30%.

Voor wie

  • patiëntenorganisaties
  • zorgverleners
  • richtlijnwerkgroep
  • beleidsmakers

Voor welke ouderen

  • Kwetsbare ouderen (65+) die acuut in het ziekenhuis worden opgenomen in verband met een niet-geplande operatie van een heupfractuur

Hoe het werkt

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • verbetering van risicomanagement;
  • ontwikkeling van zorgpaden die multidisciplinair, instellingsoverschrijdend en functiegericht zijn waardoor de zorg op elkaar is afgestemd;
  • betere borging van de geriatrische zorg voor de patiënt;
  • betere overdracht van zorg in de keten.

Samen bevatten deze onderdelen de hele zorgketen die loopt van de eerstelijnszorg voorafgaand aan een ziekenhuisopname, tot de nazorg (in de meeste gevallen weer in de eerste lijn).

Wat het oplevert

Uit onderzoek onder ruim 1.900 kwetsbare ouderen blijkt dat het risico op verlies van functie en zelfredzaamheid na de ziekenhuisopname was afgenomen met 30% na gebruik van het HerstelZorgProgramma. Patiënten lagen korter in het ziekenhuis. De zorgkosten in de herstelfase na een ziekenhuisopname bleven gelijk.

Het HerstelZorgProgramma heeft mogelijk een kostenbesparend effect op de medische zorg zonder dat er extra kosten bij de langdurige zorg terecht komen.

Tools bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Deel deze pagina via: