Toon zoekbalkToon menu

Participatie

Het hoofd fris en het hart jong houden met Studiekringen50Plus 06/08/2019

De interventie Studiekringen50Plus helpt 50-plussers om te blijven leren en op de hoogte te blijven van maatschappelijke ontwikkelingen door contact met anderen. De interventie is door praktijkbeoordelaars erkend als Goed beschreven en opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie.
In een Studiekring bespreken 50-plussers een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp met elkaar. Zo kunnen ouderen blijven leren en behoren ze tot een sociale groep. Het is een lokale activiteit die het hoofd fris en het hart jong houdt en die zin geeft aan het bestaan. Een Studiekring is een laagdrempelige activiteit waar persoonlijke verrijking, geestelijk actief zijn, gezelligheid en ontmoeting samen komen en centraal staan. De ontwikkelaar van deze interventie is Platform Studiekringen50Plus

Download beschrijving

Voor wie? 

De doelgroep van Studiekringen50Plus zijn mannen en vrouwen van 50 jaar en ouder die geestelijk actief willen zijn én blijven, midden in de samenleving willen staan en daarbij nog (grotendeels) zelfredzaam zijn. De Studiekringen appelleren aan mensen die nieuwsgierig zijn, een brede belangstelling hebben, willen leren en hun geest actief willen houden.

Hoe werkt het?

Door deelname aan de Studiekringen houden de deelnemers hun geest actief. Samen met anderen wisselen zij kennis uit en verdiepen die. Deelnemers doen zo kennis op, leren en oefenen (sociale)vaardigheden. De omgang met verschillende typen mensen, de kennismaking met diverse perspectieven op maatschappelijke onderwerpen én het actief zich verdiepen in onderwerpen, maakt hen rijker als mens en draagt bij aan het houden van belangstelling voor de wereld om hen heen. Geestelijk actief zijn heeft een positieve invloed op het mentaal en sociaal welbevinden en de kwaliteit van leven. De Studiekring is een plek waar mensen hun vaardigheden en geest (cognitie) kunnen blijven oefenen. Een belangrijke investering, want wat je niet gebruikt, dat verlies je.

Een rijker mens worden

Onderzoeken naar het effect van Studiekringen50Plus laten zien dat deelnemers vrijwel allemaal aangeven geestelijk een rijker mens te zijn geworden. Daarbij speelt de verdieping een belangrijke rol, evenals de interactie met andere kringleden. Ook worden deelnemers maatschappelijk actiever, omdat een Studiekring hen stimuleert betrokken te zijn bij de samenleving en de actualiteit. 

Volgens de praktijkbeoordelaars zijn de sterkste punten de langdurige ervaring met de interventie (al meer dan 20 jaar) en de positieve evaluaties van deelnemers en betrokkenen. De beoordelaars vinden de interventie goed en uitgebreid uitgewerkt. De interventie kan, na een periode met ondersteuning, zelf uitgevoerd worden en is daarmee niet afhankelijk van externe financiering. Dat sluit aan bij de mogelijkheden en wensen van de huidige generatie senioren.

Een Studiekring opzetten

Een lokale Studiekring wordt opgezet in zes stappen:
1.    Intake met de lokale initiatiefnemer door een lid van het Platform Studiekringen50Plus.
2.    De initiatiefnemer volgt de korte cursus train-de-begeleider.
3.    De werving.
4.    Het organiseren van een informatiebijeenkomst.
5.    Begeleiding van de eerste drie studiekringbijeenkomsten door een ervaren ondersteuner van het Platform Studiekringen50Plus.
6.    De Studiekring gaat zelfstandig verder.

Over de databank Effectieve Sociale Interventies

In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om vraagstukken aan te pakken. In de databank Effectieve sociale interventies vind je alle beschikbare informatie over interventies bij elkaar. Ook zie je of een interventie is erkend als 'goed beschreven', ‘goed onderbouwd’ of effectief zijn.

  Bekijk de databank
 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]