Toon zoekbalkToon menu

Oproep: Vragenlijst netwerken integrale ouderenzorg 15/02/2021

Er ontstaan steeds meer netwerken integrale ouderenzorg. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil meer inzicht krijgen in deze netwerken met als doel ze beter te kunnen ondersteunen. Welke partijen werken met elkaar samen? Aan welke thema’s wordt gewerkt? Op welke groepen ouderen richt het netwerk zich?

Samenwerking netwerk integrale ouderenzorg

Ben jij als zorgprofessional of coördinator betrokken bij een netwerk integrale ouderenzorg?
Vul dan de vragenlijst over netwerken in de integrale ouderenzorg in.

Vul vragenlijst in (formulier in Formdesk)

  • De vragenlijst staat tot 26 februari open.
  • Meer informatie bij Maarten Beijer (RIVM). Maarten.Beijer@rivm.nl.  


Hernieuwde inventarisatie

In 2020 werd al een eerdere inventarisatie gedaan voor regionale netwerken die zich bezighouden met integrale ouderenzorg. Deelnemers van deze 1e inventarisatie hebben al een uitnodiging ontvangen om deze vragenlijst in te vullen en hoeven hier niet meer te reageren. Uit de eerdere inventarisatie zijn de volgende resultaten opgeleverd: een factsheet met meer informatie over bestaande netwerken (o.a. organisatie, doelgroepen en financiering) en een netwerkkaart met regionale initiatieven.
De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor:

  • Het ontwikkelen van verdere ondersteuning aan de netwerken vanuit het Programma Langer Thuis. De uitkomsten van het onderzoek kunnen hiervoor gebruikt worden omdat die naar verwachting laten zien waar netwerken tegenaan lopen en wat hun behoeften zijn.

Factsheet regionale netwerken ouderenzorg

In Nederland werken steeds meer professionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Gezamenlijk werken zij aan een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning (inclusief welzijnsactiviteiten) voor thuiswonende ouderen. Het RIVM heeft onderzocht waar deze netwerken in Nederland zitten, wat hun kenmerken zijn, welke doelen ze hebben, hoe ze die bereiken, en welke knelpunten zij ervaren. Uit de inventarisatie kwamen 182 netwerken naar boven.

Bekijk de factsheet netwerken ouderenzorg

Kaart met netwerken integrale ouderenzorg

Naar aanleiding van de eerste inventarisatie is een interactieve kaart gemaakt met bestaande netwerken voor integrale ouderenzorg. Hier kun je op de kaart bekijken of in jouw regio al netwerken actief zijn. Zo kunnen professionals die betrokken zijn bij de netwerken elkaar makkelijker vinden en eventueel ervaringen met elkaar uitwisselen.
Let op: deze netwerkkaart is nog in ontwikkeling en wordt nog aangevuld.

Bekijk kaart netwerken ouderenzorg

De kaart zal worden aangevuld op basis van de uitkomsten van deze vragenlijst.

Meer weten?

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]