Toon zoekbalkToon menu

Lokaal samenwerken

Ketenzorg dementie: op weg naar een complete keten

Dementie heeft grote gevolgen voor de personen die er aan lijden, hun families en de samenleving. Door vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar bijna verdubbelen. Met Ketenzorg Dementie willen de ontwikkelaars tijdig passende zorg en welzijn verlenen die goed op elkaar is afgestemd.

Voor wie

  • zorgverleners van allochtone ouderen

  • mantelzorgers van Marokkaanse, Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese afkomst

Voor welke ouderen

  • allochtone ouderen van Marokkaanse, Turkse, Surinaams-Hindoestaanse, Surinaams-Creoolse en Chinese afkomst

Hoe het werkt

Ketenzorg Dementie wil de zorg voor dementerenden op verschillende punten verbeteren:

  • Door dementiezorg zoveel mogelijk binnen één aanbieder te organiseren, is de voortgang veel soepeler dan wanneer meerdere organisaties de zorg verlenen.
  • Met een digitaal ketenzorgdossier is het voor professionals gemakkelijker om samen te werken.

Wat het oplevert

Het ketenzorgmodel heeft positieve effecten op mantelzorgers. De DementieWijzer bevordert hun eigen regie. Ouderen met dementie krijgen waarschijnlijk een grotere zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven. Vergeleken met het netwerkmodel, waar organisaties in een netwerk samenwerken, is het ketenzorgmodel beter toe te passen: vormgeven van professionalisering en samenwerking is eenvoudiger. Door een vlotte overdracht door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige kan verpleeghuispersoneel een nieuwe patiënt meer persoonsgerichte zorg bieden. Ketenzorg dementie levert mogelijk grote kostenbesparingen op. Hierdoor is het goed voor zowel de kwaliteit als de houdbaarheid van het zorgstelsel.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.beteroud.nl]