Toon zoekbalkToon menu

Lessen over dementiezorg in het ROC onderwijs

Actuele kennis over dementiezorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Deze kennis is nu beschikbaar in de vorm van 6 lespakketten voor ROC zorgstudenten dankzij het project 'Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in onderwijs en bijscholing'.

Voor welke professionals

 • studenten en verzorgenden niveau 2-4 van ROC's

 • docenten in het middelbaar beroepsonderwijs voor verzorgende en verpleegkundige opleidingen

 • opleidingsfunctionarissen in de sector VVT en ziekenhuizen

 • medewerkers van VVT organisaties in de sector VVT

 • trainers van bijscholingen aan verzorgenden, verpleegkundigen, ouderenconsulenten en mantelzorgers van mensen met dementie

Voor welke ouderen

 • demente ouderen en hun omgeving

Hoe het werkt

Een onderwijsinstelling, een zorgorganisatie en een kenniscentrum werkten samen om actuele kennis over dementiezorg op te nemen in het onderwijs. De 6 lespakketten die dit opleverde maken deel uit van bestaande onderwijsprogramma’s, maar kunnen ook op zichzelf staan als aparte cursus of lesdag. De lespakketten gaan over:

 • vroegsignalering
 • belevingsgerichte zorg
 • eten en drinken
 • activiteiten voor mensen met dementie en kwaliteit van leven
 • omgaan met gedragsproblemen
 • omgaan met familieleden

Wat het oplevert

Het project levert voor de professional 6 docentenhandleidingen op over actuele kennis van dementiezorg voor zowel het MBO als voor bijscholing. Er zijn praktische materialen voor stagiairs en zorgprofessionals, zoals kaarten met:

 • vroege signalen van dementie
 • de psychologische behoeften van dementerenden
 • tips over communicatie met dementerenden

Zorgopleidingen nodigden ouderen uit om lessen bij te wonen naar aanleiding van het project. Hier ontstond een levendige discussie tussen ouderen en studenten.

Meer informatie