Naar hoofdinhoud

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid

De drie best practices van de partners in het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen (NUZO) “Is Alles Besproken”, “Mondzorg Ouderen” en “Weet Wat U Slikt” zijn afgelopen twee jaar door NUZO als één pakket Samenredzaam onder de aandacht gebracht bij ouderen, gemeenten, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in de Utrechtse regio. Er zijn 22 interactieve bijeenkomsten in zeven gemeenten georganiseerd om de zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren. Hier volgen een paar leerpunten uit deze bijeenkomsten.

Drie best practices

De gemeenschappelijke basis van deze drie onderwerpen is gelegd door het NUZO, het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen. NUZO is een netwerkplatform waarin wordt samengewerkt door (vertegenwoordigers van) ouderen, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gemeenten en kennisorganisaties. Het netwerk stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan de ouder wordende mens om zo lang mogelijk zelfstandig en zo prettig mogelijk te kunnen functioneren in hun eigen omgeving, vanuit een eigen verantwoordelijkheid met behoud van de eigen regie. Maar wat betekent dit? Hoe doe je dat? Wat is daar voor nodig? En welke bijdrage leveren de drie onderwerpen aan het dagelijks leven en zelfredzaamheid van ouderen?

Interactieve bijeenkomsten

De bijeenkomsten van Is Alles Besproken, Mondzorg en Weet Wat U Slikt zijn door de ouderen en professionals zeer positief ontvangen. Alle drie kunnen ze worden beschouwd als instrumenten en methodieken die bijdragen aan het vergroten van kennis over wat ouderen belangrijk vinden. Kennis die nodig is om de zelfredzaamheid te behouden dan wel te vergroten. Daarom worden de bijeenkomsten ook buiten de regio op landelijk niveau opgepakt en verspreid. Om de implementatie in de NUZO regio een extra stimulans te geven zijn deze succesvolle best practices door de partners geselecteerd voor bredere verspreiding en implementatie.

Overeenkomsten tussen projecten

Op het eerste gezicht hebben de drie onderwerpen weinig gemeen, maar alle drie de best practices zijn in samenspraak met ouderen ontwikkeld en richten zich op het stimuleren van de bewustwording van ouderen om zelf de regie op hun leven te houden en hiermee ook op het stimuleren van de zelfredzaamheid van de ouderen. Dat gebeurt aan de hand van interactieve bijeenkomsten met ouderen, mantelzorgers van ouderen, vrijwilligers en professionals.

Tips en ervaringen zelfredzaamheid

Tijdens de bijeenkomsten delen de gespreksleiders en deelnemers op interactieve wijze informatie, praktische tips, adviezen en antwoorden op vragen over uiteenlopende aspecten van het ouder worden. Ook worden handvatten, tips en trics gebruikt die ouderen ondersteunen om zelf de regie te pakken en te houden op hun leven, hun medicatiegebruik en op hun mondzorg. De bewustwording over hoe belangrijk deze zelfredzaamheid, grip op het eigen leven, is bij het ouder worden, staat centraal binnen deze bijeenkomsten en de gebruikte methodieken.

Van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid

Wat doet er toe, wat vindt de oudere belangrijk, wat kan iemand zelf doen en bij wie kan een oudere terecht wanneer hulp en ondersteuning nodig zijn? Samenredzaam wil zeggen dat we er niet zonder meer vanuit mogen gaan dat een oudere het vermogen heeft om de eigen regie te pakken, maar dat mensen elkaar kunnen ondersteunen. Met andere woorden: hoe zorg je als oudere, mantelzorger en professional voor samenredzaamheid?

Om te beginnen vraagt dit van een oudere duidelijk te krijgen wat voor hem/haar persoonlijk belangrijk is om zich prettig te voelen. Wat heb ik allemaal nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis oud te kunnen worden? Dat is voor ieder mens heel persoonlijk. Er zijn enkele factoren die de kwaliteit van leven en het individuele welbevinden medebepalen. Deze factoren zijn:

  • gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch,
  • sociale en fysieke leefomgeving,
  • mate van regie en zingeving bijvoorbeeld door religie of levensovertuiging.

Bewustwording, dus in gesprek gaan met jezelf en anderen is een belangrijke eerste stap. Het kenbaar maken aan je directe omgeving wat voor jou belangrijk is, opent de weg naar mogelijkheden en vaak ook naar oplossingen. Dit maakt mensen "Samenredzaam". Of zoals een oudere op één van de bijeenkomsten zei: "Als ik niet meer alles zelf kan doen, dan doen anderen wel wat het beste voor mij is - maar dan moeten ze wel weten wat het beste voor je is."

Deel via