Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Precies wat ik zoek’

Gepubliceerd op: 19-03-2019

Hoe inventariseer je wie wat doet op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen in een gemeente? ‘Mij gaat het erom dat je kunt zien wie met wie samenwerkt en in welke gevallen. De infographic ‘Wie is wie in de wijk’ is daarbij een hulpmiddel. Die vertaalt samenwerking van iets abstracts naar aanklikbare personen en zichtbare verbindingslijntjes.’

De gemeente Ooststellingwerf wil de gezondheidsverschillen onder ouderen aanpakken. ‘In dat kader hebben ze mij onder andere gevraagd om op een rijtje te zetten wie zich allemaal met ouderen bezighouden en wat ze doen,’ aldus Leontine Vroege, projectcoördinator Gezond in de Wijk. ‘Dus ik begon als bij wijze van spreken met het uitpluizen van de gemeentegids. Tot ik vorig jaar november een BeterOud-bijeenkomst bijwoonde, waar het concept van de interactieve infographic Wie is wie in de wijk? werd gepresenteerd.'

Schot in de roos

Het bleek een schot in de roos. Leontine Vroege: ‘Ik heb altijd een printje bij me van het ‘bolletjesschema’ op de voorpagina van de infographic. In gesprekken met professionals en beleidsmakers leg ik dat op tafel en zien ze in één oogopslag waar ik heen wil met mijn inventarisatie. Niet alleen een lijstje namen en functies, maar een beeld van hoe hun activiteiten zich tot elkaar verhouden. Waar liggen de verbindingen? En hoe kunnen we die versterken?’

Op maat maken

Haar wens is een versie die helemaal op maat te maken is. ‘Nu kun je namen en telefoonnummers invullen. Maar het zou mooi zijn als je hem ook kunt vullen met achtergrondinformatie van onze lokale aanbieders. Met wat ze doen en met wie ze samenwerken.’

Het is ook de vraag voor welke wijk of regio je de Wie is Wie invult. Leontine Vroege: ‘Ooststellingwerf bestaat uit meer kernen. Bekijk je het op gemeenteniveau of toch liever per dorp? Gezien de hoeveelheid aanbieders is dat laatste misschien handiger voor cliënten en mantelzorgers.’

Ook bruikbaar in gesprekken met ouderen

Want niet alleen zorg- en welzijnsprofessionals zijn gebaat bij de infographic, verwacht Leontine Vroege. ‘Ook in contact met ouderen zélf kun je ermee werken, bijvoorbeeld tijdens de keukentafelgesprekken die mijn collega’s van het Gebiedsteam voeren. Samen met de gebiedsteammedewerker kijken cliënten naar wat ze zélf kunnen doen en wat het Gebiedsteam nog voor hen kan betekenen. Ouderen kunnen dan letterlijk áánwijzen met wie ze al contact hebben en van wie ze nog steun kunnen gebruiken. Een beeld zegt toch vaak veel meer dan woorden.’

Per oudere een goede mix

Bovendien maakt de infographic maatwerk makkelijker. ‘Je ziet alle mogelijke hulp- en ondersteuningsmogelijkheden bij elkaar, vanuit zorg en sociaal werk. Per persoon kun je tot een goede mix van ingrediënten komen. Een voorbeeld?  Wondverzorging door de wijkverpleging, een gesprek over woningaanpassing met een gebiedsteammedewerker én hulp bij de administratie door een getrainde vrijwilliger.’

En op den duur kan dat nog verder groeien, hoopt ze. ‘Nu toont de infographic de sociale en medische netwerken rond ouderen. Maar er is ook nog een informeel netwerk: mantelzorgers, verenigingen, kerken, noem maar op. Als je dat er in een aparte laag ook nog in kunt stoppen…’

Opstapje voor kennismaking

Voorlopig doet ze het met de versie die er nu is. ‘De infographic blijkt een mooie aanleiding om partijen bij elkaar te brengen en nader kennis te maken. Samenwerking wordt tastbaar, aanklikbaar. Dan is het nog maar een kleine stap naar de vervolgvraag: hoe gaan we hem invullen? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat álle ouderen in Ooststellingwerf de hulp en aandacht krijgen die ze nodig hebben?’

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: