Naar hoofdinhoud

Zingeving in de palliatieve zorg

Zingeving of spirituele zorg spelen een belangrijke rol in hoe mensen omgaan met ziekte of kwetsbaarheid, hoe zij innerlijke rust ervaren en inzichten verwerven over wat van waarde is in hun leven. Aandacht hiervoor is een fundamenteel onderdeel van waardige patiënt- en naastengerichte zorg. In de palliatieve zorg zijn zingevingsvragen sterk aanwezig. Zorgverleners signaleren deze niet altijd of hebben geen tijd om de juiste begeleiding bieden, omdat de aandacht veelal gericht is op lichamelijke klachten. Samenwerken met geestelijk verzorgers kan hierbij zinvol zijn.

Het zogeheten ABC-model (Aandacht, Begeleiding en Crisisinterventie) biedt handvatten. Aandacht vanuit een open, luisterende houding kunnen alle zorgverleners bieden. Sommige zorgverleners zullen ook meer begeleiding kunnen geven, waarbij de patiënt aangeeft of hij/zij dat wel of niet op prijs stelt. Bij de crisisinterventie, waarbij de patiënt worstelt met vragen en de tijd dringt, kan de zorgprofessional doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.

Geestelijk verzorger niet alleen voor religieuze mensen

Het is overigens een misverstand dat een geestelijk verzorger altijd verbonden is aan een religieuze stroming. Er zijn geestelijk verzorgers vanuit verschillende richtingen: boeddhistisch, christelijk, humanistisch, islamitisch, maar ook geestelijk verzorgers die bij geen enkele levensbeschouwelijke of religieuze organisatie zijn aangesloten. Belangrijk is dat ze zijn ingeschreven in het beroepsregister (VGVZ Vereniging van GeestelijkVerZorgers), dat is het kwaliteitskeurmerk. 

Onderscheid psycholoog en geestelijk verzorger

Er is natuurlijk overlap met het werkterrein van een psycholoog. Een psycholoog let op gedrag, op stemmingen, als er psychisch iets aan de hand is. Een geestelijk verzorger is een gesprekspartner als er in iemands leven iets ingrijpends plaatsvindt, wanneer er zingevingsvragen zijn. Rouwen bijvoorbeeld hoort bij de mens, je bent dan niet psychisch ziek. De geestelijk verzorger helpt bij levensvragen, zoals bij waarom-vragen waarmee mensen kunnen worstelen: ‘Waarom overkomt mij dit nu?

Vergoeding geestelijk verzorger thuiswonende ouderen en palliatieve patiënten

Sinds 1 januari 2019 is inzet van geestelijke verzorging in de thuissituatie mogelijk.Er is een subsidieregeling van kracht om geestelijk verzorgers in te zetten bij patiënten in de thuissituatie. De regeling is voor:

  • mensen van 50 jaar en ouder; 
  • palliatieve patiënten (inclusief naasten); 
  • kinderen in de palliatieve fase en hun naasten; 

Toekenning van de middelen loopt via de netwerken palliatieve zorg. Deze kunnen o.a. worden besteed aan consulten van geestelijk verzorgers aan thuiswonende ouderen en patiënten, het bijwonen van multidisciplinair overleg (MDO/PaTz) en aan uren als docent voor bijscholing van professionals en vrijwilligers. 

Huisartsen, wijkverpleegkundigen, wijkteams, PaTz-groepen, specialisten ouderenzorg: veel professionals komen mensen tegen met levensvragen waar ruimte voor moet zijn. Aandacht voor de spirituele kant van iemand is net zo belangrijk als oog voor de sociale, psychische of lichamelijke kant. Omdat het een niet los staat van het ander: de mens is één geheel. Die mogelijkheid is er nu, maak er gebruik van.

Meer informatie

  • Agora maakte deze factsheets met toelichting op de subsidieregeling. Hierin staan de voorwaarden en richtbedragen voor de tarieven.
  • Voor vragen kun je contact opnemen met Marij Duijsters, senior adviseur ouderenzorg/palliatieve zorg, Elaa/PaTz. Contactgegevens: m.duijsters@elaa.nl / 0643562349

Deel via