Naar hoofdinhoud Naar footer

Geestelijk verzorger voor thuiswonende ouderen

Tot nu toe werd geestelijke verzorging alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. Nu er steeds meer senioren thuis blijven wonen lijkt het logisch om ook geestelijke verzorging aan huis te vergoeden. Ook deze ouderen kunnen immers te maken krijgen met ontwrichtende zingevingsvragen; bij een voortschrijdende ziekte, afnemende mobiliteit of dalende interesse voor de buitenwereld.

Minister ziet waarde levensbegeleiding thuiswonende ouderen

Ook minister De Jonge ziet de waarde en wenselijkheid van geestelijke verzorging aan huis. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde hij hiervoor al een subsidieregeling aan. Deze regeling is op 15 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant en nu officieel van kracht. In totaal is er jaarlijks €5 miljoen subsidie beschikbaar.

De minister kent dit geld toe aan de bestaande netwerken palliatieve zorg, die al ervaring hebben met deze vorm van zorg en ondersteuning. Die netwerken kunnen dat geld ook (deels) besteden aan sociaal werk; bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing van sociaal werkers over het thema levensvragen, of door sociaal werkers als geestelijke verzorgers in te zetten.

Meer weten?

  • Lees de factsheet Subsidieregeling geestelijke verzorging in de thuissituatie (zie Download)
  • Stuur een e-mail aan Joep van de Geer, jvandegeer@agora.nl

Downloads

Deel deze pagina via: