Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat is de zin van het leven?

KBO-PCOB deed onlangs het grote levensvragenonderzoek Zin & Spijt. Hieruit blijkt dat 55-plussers vooral nadenken over hoe ze hun leven mooi en zinvol kunnen invullen in plaats van na denken over de dood.

Het grote levensvragenonderzoek werd uitgevoerd onder 1700 senioren. De vraag die ze het meest stellen is: Wat kan ik voor anderen betekenen?

De kracht van levensvragen

Levensvragen zijn belangrijk en herkenbaar voor senioren om over na te denken en praten. Het overgrote deel van de senioren is daar regelmatig mee bezig. De meerderheid geeft aan dat ze er vooral een goed en positief gevoel van krijgen. Aan de andere kant krijgt 22 procent er ook een onrustig gevoel van. Ook blijkt dat het nadenken over levensvragen belangrijker wordt naar mate men ouder wordt. Dit kan toenemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, zoals een ernstige ziekte of het overlijden van een dierbare.

Levensvragen

De top 3 levensvragen gaat niet over het levenseinde, maar over het invulling geven van de tijd die nog rest. Vragen die senioren vaak stellen zijn:

  1. Wat kan ik voor anderen betekenen?
  2. Wat doe ik met de tijd die mij resteert?
  3. Hoe kunnen we menswaardig samenleven?

Het onderzoek laat duidelijk zien dat het leven vooral betekenis krijgt door wat ze voor anderen kunnen betekenen en door de relaties die zij hebben.

Spijt

Heb ik het goed gedaan? Zou ik het anders hebben gedaan? Uit het onderzoek komt naar voren dat spijt speelt bij veel senioren.

  • Een op de drie zegt grote fouten gemaakt te hebben in zijn of haar leven.
  • Sommige fouten hebben een stempel gedrukt op het leven. 
  • Spijt over het niet uitbuiten van talenten (zes van de 10 zou het leven anders inrichten, als het gaat om een andere opleiding of beroep).

Extra aandacht

Senioren hebben de behoefte om te praten over levensvragen. Ruim zeven van de tien senioren praten al over de onderwerpen als de zin van het leven, de reden van ons bestaan of de dood met hun partner, vrienden en familie. Ruim driekwart (77 procent) van de senioren vindt dat er ook in de zorg meer aandacht moet komen voor levensvragen van ouderen. Senioren geven ook aan dat ze hierover kunnen tobben.

KBO-PCOB wil juist dat er meer aandacht komt voor begeleiding bij levensvragen. ‘Senioren hebben een grote behoefte om meer te praten over levensvragen. Als KBO-PCOB pleiten we er vanuit ons manifest Waardig ouder worden voor dat geestelijke verzorging, thuis en in zorginstellingen, een essentieel onderdeel blijft van de zorg. Mensen begeleiden met dit soort vragen is daar een belangrijk onderdeel van,’ aldus Manon VanderKaa.manon-vanderkaa-ouderenbeleid-levensvragen-levensvragenonderzoek

Bron: KBO-PCOB

Lees ook

Deel deze pagina via: