Naar hoofdinhoud Naar footer

App 'Omgaan met levensvragen bij ouderen'

Publicatiedatum

21-03-2019

Doe ik er nog wel toe? Heb ik goed geleefd? Hoe kom ik mijn dagen door? Veel ouderen worstelen met dergelijke levensvragen. Het lectoraat zorg en zingeving van Hogeschool Viaa in Zwolle ontwikkelde een app die verpleegkundigen en verzorgenden helpt om met levensvragen van senioren om te gaan.

De app 'Omgaan met levensvragen van ouderen'  is zowel op een computer als een mobiele telefoon te gebruiken.

Levensvragen

Veel ouderen worstelen met vragen, maar lang niet alle ouderen durven ze uit te spreken. Verpleegkundigen signaleren wel dat er behoefte is aan een gesprek, maar hebben vaak het gevoel dat hier onvoldoende tijd voor is. De app biedt praktische tools om tóch het gesprek aan te gaan.

Opzet webapp

De webapp bestaat uit vier verschillende onderdelen: theorie, opdrachten, groepstijdlijn en mijn tijdlijn.

Theorie

Wil je meer kennis over de levensvragen bij ouderen? Verdiep je dan in de theorie. Dit onderdeel bevat onder meer informatie over het begrip levensvragen, verpleegkundige methodiek en zingevende gespreksvoering, reflectiemethoden en de invloed van je werkomgeving en de maatschappij op het omgaan van levensvragen.

Opdrachten

Om direct in de praktijk aan de slag te gaan met levensvragen, kun je de korte opdrachten uit de webapp gebruiken. Je kunt de opdrachten in je eigen tempo en volgorde doen. De opdrachten zijn onderverdeeld in drie hoofdthema’s: Ik, de ander en wij.

Groepstijdlijn

De opdrachten die je gemaakt hebt, worden in een veilige leeromgeving gedeeld in een digitale groep van maximaal tien personen. Als groepsleden zie je elkaars uitwerking van de opdrachten. Dit nodigt uit tot samenwerkend leren. Vanuit de groepstijdlijn van doorgeklikt worden naar de theorie.

Mijn tijdlijn

Je kunt in de webapp gebruikmaken van een eigen tijdlijn. Hierin kun je opschrijven wat je hebt geleerd van een opdracht of bevindingen die je graag wilt onthouden. Je kunt aangeven of je het bericht wilt delen op de groepstijdlijn of niet.

Gebruikers: individueel en groepen

Je kunt als verzorger of verpleegkundige de webapp individueel gebruiken en zelf medegebruikers zoeken om een groep te vormen of je gebruikt het samen met het team waarin je werkt. Ook kun je de webapp als docent inzetten als onderdeel van het onderwijsprogramma. De docent neemt dan de rol van leerbegeleider op zich. Er is een aparte docentenhand leiding beschikbaar.

Accreditatiepunten

De webapp is ontwikkeld door het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa in samenwerking met het Expertisenetwerk Levensvragen bij Ouderen. De webapp wordt geregistreerd in het kwaliteitsregister van V&VN. Voor het gebruik van deze applicatie kunnen dan 5 accreditatiepunten worden verstrekt voor het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden van de V&VN.

Meer informatie en bestellen

Voor de applicatie worden groepslicenties verstrekt voor een groep van minimaal 5 personen of een veelvoud daarvan. De kosten voor vijf licenties zijn 95 euro. Als er tien licenties worden besteld, komt er een elfde licentie gratis bij. De webapp kan besteld worden door te mailen naar applevensvragen@viaa.nl.

Lees verder

Deel deze pagina via:

Soort

Apps

Taal

Nederlands