Naar hoofdinhoud Naar footer

Veilige mobiliteit voor ouderen op de kaart

Ouderen hebben veel behoefte aan informatie over mobiliteit en verkeersveiligheid, maar zij weten die vaak niet te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek dat Vilans met BeterOud eind 2019 uitvoerde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om beschikbare informatie beter toegankelijk te maken, zowel voor ouderen als voor professionals in zorg en welzijn, is op de website van BeterOud het thema 'veilige mobiliteit' toegevoegd.

Veilig in het verkeer

Het onderzoek geeft aan dat 86% van de 65-plussers zich veilig voelt in het verkeer. 14% van de ouderen voelt zich met name onveilig door het gedrag van andere weggebruikers, door de eigen gezondheid (bijvoorbeeld slechthorendheid) of door de drukte. Van de ondervraagde ouderen geeft 44% aan weleens beperkingen te ervaren in het verkeer. Zij noemen daarbij obstakels en oneffenheden op trottoirs en fietspaden (losliggende tegels en te hoge stoepranden), gebrek aan overzicht (bijvoorbeeld op kruispunten) en het gedrag van andere verkeersdeelnemers.

Opfriscursus auto 

Het onderzoek brengt ook de behoeften van ouderen in kaart rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Ouderen willen trainingen en volgen, zoals een opfriscursus voor de auto of een cursus valpreventie (23%), over mobiliteit praten met gezinsleden, vrienden of de gemeente (18%), alternatieve vervoersmiddelen uitproberen (scootmobiel, elektrische fiets) (13%) en meer informatie krijgen over mobiliteit en verkeersveiligheid (8%).

Meer kennis en informatie voor professionals

Professionals in zorg en welzijn spelen een belangrijke rol bij het bespreken van mobiliteit en verkeersveiligheid met ouderen. Het onderzoek geeft aan dat 53% van de professionals risico’s met ouderen bespreekt, 49% biedt hulpmiddelen aan, 30% informeert ouderen over alternatieve vervoersopties, 21% verwijst door naar andere professionals en 9% van de respondenten wijst op mobiliteitstrainingen en beweegoefeningen. Het onderzoek laat verder zien dat professionals met name behoefte hebben aan meer kennis en informatie over verschillende interventies, over mobiliteit en verkeersveiligheid in het algemeen en over alternatieve vervoersmiddelen en hulpmiddelen.

Lees het advies (zie Download)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde al verschillende verkenningen naar veilige mobiliteit voor ouderen. Om het perspectief van ouderen zelf en van professionals in zorg en welzijn in beeld te krijgen, heeft het aan BeterOud gevraagd  dat te onderzoeken en mobiliteit en verkeersveiligheid een goede plek te geven op de website van BeterOud. Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale enquête onder circa 350 ouderen en bijna 200 professionals en een desk- en website-research.

 Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: