Naar hoofdinhoud Naar footer

Raad van Ouderen uit zorg over snelheid technologische ontwikkelingen

Een groot deel van de ouderen zal de technologische ontwikkelingen in de zorg niet kunnen bijbenen. Dit zegt de Raad van Ouderen in een advies aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch ziet de Raad ook kansen, als technologie-inzet leidt tot kostenbesparing. Die kan dan geïnvesteerd worden in zorgmedewerkers en meer menselijk contact.

YouTube video thumbnail

De Raad van Ouderen beschrijft in het advies dat er rekening mee gehouden moet worden dat een groot deel van de ouderen de snelheid van de ICT-ontwikkelingen binnen de zorg niet zal kunnen bijbenen en zal afhaken. Daarom wil de Raad van Ouderen dat goede zorg en ondersteuning behouden blijft voor ouderen die geen gebruik kunnen maken van ICT-voorzieningen en –ontwikkelingen.

Bekijk de toelichting van Ria van Loon en Coen van den Heuvel van de Raad van Ouderen op het advies, in verband met de coronamaatregelen een digitale opname.

Technologie op maat

Daarnaast pleit de Raad voor technologie op maat. Persoonlijke behoeften en ervaren kwaliteit van leven van de individuele oudere gebruiker moeten leidend zijn. Niet alleen bij de ontwikkeling van de technologie, maar ook bij de keuze van zorginstellingen bij de inzet van technologie. Technologie moet zo zijn ontworpen dat deze aanpasbaar is aan de individuele behoeften en mogelijke beperkingen van de gebruiker. Zo moeten ook gebruikers met taalachterstanden hier gebruik van kunnen maken.

Ondersteuning op maat en aandacht voor eigen regie

Verder adviseert de Raad ondersteuning op maat bij alle ICT-toepassingen voor ouderen. Dit betekent ondersteuning in eenvoudige taal en waar nodig met persoonlijke begeleiding. Bij ICT-instrumenten en – applicaties zouden ontwikkelaars daar waar mogelijk keuzemomenten moeten inbouwen zodat de gebruiker zoveel mogelijk de eigen regie kan voeren. Aandacht voor eigen regie is ook belangrijk bij de inzet van technologie. Daarnaast zouden alle partijen bij de inzet van technologie moeten afwegen of hierdoor het menselijk contact niet wordt verwaarloosd.

Bescherming van data en beveiliging

Tot slot pleit de Raad voor beveiliging van applicaties en voor begrijpelijke uitleg daarover aan de gebruiker. Dit ziet de Raad als de verantwoordelijkheid van aanbieders van technologie. Bij zorg-applicaties is dit vaak de zorgaanbieder. Applicaties die leveranciers niet meer ondersteunen, moet de aanbieder direct buiten werking stellen. Vele medische hulpmiddelen zullen data van en over de gebruiker genereren. Deze data moeten worden beschermd. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat de leverancier niet over de data mag beschikken.

Meer informatie

Deel deze pagina via: