Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat willen ouderen online?

Gepubliceerd op: 15-07-2020

Ouderen worden steeds digitaal vaardiger en gebruiken steeds vaker een telefoon, tablet of laptop. Het Zorg Innovatie Forum bracht het gebruik en de wensen van digitale middelen en toepassingen door ouderen (65+) in kaart. De enquête is gehouden in de noordelijke provincies ten tijde van corona. De enquête is in april door 165 ouderen ingevuld.

Gebruik van digitale middelen

Ouderen gebruiken hun telefoon, tablet of laptop/computer vooral om in contact te komen en te blijven met vrienden en familie. Ze doen dit via WhatsApp en door te bellen. E-mail, videobellen, betaalfuncties en apps voor vermaak worden ook veel gebruikt. Informatie over het openbaar vervoer of contact met zorginstellingen zoeken de ouderen online. Digitale hulpmiddelen worden ingezet voor het behouden van eigen regie, bijvoorbeeld bij een beperking, of om de eigen financiën te kunnen doen.

Wensen van ouderen

Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar behoeven hierbij wel enige vorm van voorlichting of informatievoorziening. Ook financiën spelen een rol. Coaches op afstand en één centrale helpdesk worden door de ouderen zelf geopperd als goede opties. De stem van ouderen is heel belangrijk bij het bepalen van benodigde applicatie en hulp die ze nodig hebben om vertrouwd te raken met digitale communicatiemiddelen. Zo geven de ouderen aan dat toegankelijkheid van de toepassingen en hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en laaggeletterden soms te wensen overlaat. Daarom pleiten zij voor een betere mogelijkheden om die toegankelijkheid te vergroten.

Overzicht van de resultaten

Er is een samenvatting gemaakt van de resultaten over de wensen die ouderen online hebben:

  • Bekijk resultaten van de enquête (zie Download)

Ouderenraadpleging continu proces

Het Zorg Innovatie Forum is continu in gesprek met ouderen. Zo organiseerden zij begin maart het symposium ‘OUD, je kunt het zomaar zijn’. Een symposium waarbij werken aan goed en gezond ouder worden centraal staat.

Ouderen zijn actief betrokken bij de organisatie van het symposium en samen is er gezocht naar interessante sprekers, vaak hoogleraren die vanuit hun vakgebied een bijzondere aanvullende inbreng hebben, of professionals van gerenommeerde instanties op het gebied van ouderenzorg en welzijn.

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via: