Naar hoofdinhoud Naar footer

Raad van Ouderen: inhaalslag nodig bij bouw levensloopbestendige woningen

Maak een inhaalslag bij het bouwen van levensloopbestendige woningen, zowel in de sociale sector, middenhuur, als in de koopsector. Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg’ aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken. Ouderen ervaren momenteel een groot tekort aan levensloopbestendige woningen en aan verschillende vormen van wonen met zorg.

Belangrijke maatschappelijke opgave

‘Dat is de belangrijkste maatschappelijke opgave voor de komende jaren’, stelt Theo Roes van de Raad van Ouderen. ‘De babyboomgeneratie wordt nu ouder en we hebben het wonen en de woonomgeving te weinig aangepast aan die ontwikkeling. Dat moet nu heel snel gebeuren, want anders komt deze groep in de knel. Ze blijven in huizen wonen die minder geschikt voor hen zijn. Daardoor is het minder gemakkelijk om zorg te verlenen, kunnen zij minder goed uit de voeten en is er meer kans op vereenzaming. Tegelijkertijd is bouwen voor senioren ook heel goed omdat die senioren huizen achterlaten die vrijkomen voor andere groepen in de samenleving. Je brengt de doorstroming op de woningmarkt heel sterk op gang.’

Verplicht percentage nieuwbouw

De Raad van Ouderen stelt onder andere voor om gemeenten te verplichten een substantieel percentage van de te bouwen woningen te oormerken als ouderenhuisvesting. Verder moet er voldoende ruimte komen voor geclusterd en gemeenschappelijk wonen. Deze woonvormen maken het mogelijk om wonen en zorg te combineren, van belang voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen, mensen met dementie en migrantenouderen. Ook kan op deze manier het tekort aan verpleeghuiscapaciteit worden teruggedrongen. De Raad van Ouderen pleit verder ook voor het ruimhartiger faciliteren van mantelzorgwoningen.

Bestaande woningen aanpassen

De Raad vindt het voorts gewenst bestaande woningen aan te passen en wijken ouderenvriendelijk te maken. Theo Roes: ‘Maak bestaande woningen geschikt voor ouderen, want ouderen willen heel graag blijven wonen waar ze wonen. Ze willen hun sociale netwerk in stand houden, ze zijn het gewoon zo gewend en zij zien op tegen alle rompslomp. Daarom is die transformatie van bestaande wijken en woningen nodig. Dat is een arbeidsintensief proces en maatwerk dat gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars samen met ouderen in wijken moeten uitvoeren’

Zorg en ondersteuning in de wijk

Om ouderen passende ondersteuning en zorg te kunnen geven vindt de Raad van Ouderen het gewenst de ondersteuning en zorg kleinschalig te organiseren rondom ouderen in de wijk, het dorp of in woon-zorgcomplexen. Die wijksgewijze inrichting van zorg- en dienstverlening kunnen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren regelen, in samenspraak met ouderen en instellingen van professionele dienstverleners.  De Raad ziet voor zich dat een beperkt aantal instellingen (thuiszorg, huisarts, apotheker, fysiotherapie, welzijn) in een wijk of dorp intensief samenwerkt en kernteams formeert van hulpverleners rondom (groepen) cliënten. Deze teams verlenen dan de persoonsgerichte, cultuursensitieve en integrale zorg.

Meer lezen

Deel deze pagina via: