Naar hoofdinhoud Naar footer

Elisabeth Vreede-Chabot

  • Woonplaats: Utrechtse Heuvelrug

Is: Lid NUZO-Ouderendelegatie en actief in verschillende projecten, onder andere op het gebied van mondzorg, lid van de commissies Wonen Senioren Platform en de Woonadviescommissie van Utrechtse Heuvelrug, vrijwilliger bij de Mantelzorglijn en lid projectgroep Topics-MDS. 

Was: medewerker Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg Utrecht, ambtelijk secretaris bij zorggerelateerde instellingen, beleidsmedewerker bij de centrale overheid en ergotherapeut bij diverse revalidatie-instellingen. En verder vrijwilliger bij OuderenOmbudsman Nationaal Ouderenfonds en lid Wmo-raad.  

Waarom zit u in Raad van Ouderen? Om primair vanuit de NUZO-ouderendelegatie de stem van de ouderen in te brengen op landelijke niveau. Dit in de hoop en de verwachting dat er bij het ontwikkelen van landelijk beleid rekening wordt gehouden met de lokale praktijk. 

Wat hebt u al bereikt met de Raad van Ouderen? Kijk daarvoor maar naar onze uitgebrachte adviezen, met name het advies ICT- hulpmiddelen in zorg en welzijn.  

Wat zou u doen met 1 miljoen euro extra voor ouderen? In tweeën delen! Met de eerste helft zou ik willen proberen praktische en passende oplossingen te laten ontwikkelen voor de niet (meer) digitaal vaardige ouderen, samen met hun naasten en de zorgverleners, vooral daar waar tekorten aan zorg- en hulpverleners ontstaan. En met de andere helft zou ik proberen een toolkit te (laten) ontwerpen met handvatten voor architecten, investeerders in woonvastgoed, afdelingen Woningbouw van gemeenten, woningbouwcorporaties, en dergelijke om woningen werkelijk zo te ontwerpen dat die ook bewoonbaar blijven voor mensen in een rolstoel. Dat is echt meer dan een ‘nultredewoning’. Mijn stip op de horizon is dat dit tot de minimumeisen voor alle woningbouw gaat gelden.

elisabeth-vreede