Naar hoofdinhoud Naar footer

Rapport 'Dagbesteding in ontwikkeling'

Gepubliceerd op: 30-11-2021

Samenvatting

Vraagstukken voor gemeenten en 16 vernieuwende voorbeelden voor mensen met dementie en ggz-problematiek. Movisie schetst een beeld van de huidige ontwikkeling van dagbesteding in Nederland. In de publicatie ‘Dagbesteding in ontwikkeling’ lees je hoe de vernieuwing sinds de start van de decentralisaties doorzet.

Download publicatie

Eén jaar na de publicatie van Vernieuwing in dagbesteding zijn er 45 voorbeelden opnieuw tegen het licht gehouden. Ook zijn expertmeetings gehouden en is informatie in het rapport gebaseerd op informatie uit trajecten uit het werkprogramma van Movisie. Speciale aandacht is er voor mensen met dementie en voor mensen met ggz-problematiek. Dagbesteding voor deze groepen vraagt om een goede aansluiting bij hun vraag.

Driedeling in dagbesteding

Sinds de extramuralisering heeft dagbesteding steeds meer een plek gekregen in de maatschappij. Niet meer alleen bedoeld als activiteiten voor mensen in een intramurale setting om gevoelens van verveling en zinloosheid. Er is de laatste jaren een driedeling gekomen in vormen van dagbesteding:

  1. Recreatieve, belevingsgerichte dagbesteding.
  2. Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, gericht op leren.
  3. Arbeidsmatige dagbesteding.

Trends in dagbesteding

Uit de gesprekken blijkt dat de dagbestedingsprojecten de in 2015 ingezette vernieuwingsinrichtingen doorzetten. In onderstaand schema zie je de trends ‘Mixen van vorm, doel of mensen', 'Samenwerken & verbinden' en 'Uitgaan van mogelijkheden'.

Dagbesteding voor mensen met dementie en een ggz-achtergrond

Uit de praktijk komen enkele signalen en aandachtspunten voor mensen met dementie:

  • Soms lang wachten op indicatie
  • Deelnemers hebben zwaardere problematiek
  • Aansluiten bij interesses van mensen met dementie

Voor mensen met een ggz-achtergrond zijn dit volgens de onderzoekers aandachtspunten:

  • Dagactiviteiten sluiten te weinig aan bij mensen met ggz-achtergrond
  • Begeleiding niet altijd adequaat

16 vernieuwende projecten

Het rapport sluit af met 16 vernieuwende projecten voor mensen met dementie en mensen met ggz-problematiek. De voorbeelden bestaan uit informatie over het project, financiën, ervaringen en elementen van het project die goed werken.

Meer informatie

Deel deze pagina via:

Soort

Rapport

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Movisie

Prijs

Gratis