Naar hoofdinhoud Naar footer

Manifest van de thuiswonende oudere

Gepubliceerd op: 19-03-2019

Het 'Manifest van de thuiswonende oudere' bevat 8 uitspraken van thuiswonende ouderen. De uitspraken zijn gebaseerd op interviews die zijn gehouden in het kader van het project 10 proeftuinen woonservicegebieden (de Kam e.a. 2012). De uitspraken van ouderen zijn een belangrijke input voor de verdere ontwikkeling van de woonservicegebieden.

Ouderen en zorgprofessionals kunnen het manifest ook gebruiken als gespreksagenda tijdens gesprekken over de wensen van ouderen en wat hen beweegt. Bijvoorbeeld over de mate van zelfredzaamheid, eenzaamheid of kwetsbaarheid.

‘Ik, thuiswonende oudere…

  1. Wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in mijn eigen huis, te midden van mijn eigen sociale netwerk en in mijn eigen wijk, zoals het altijd is geweest;
  2. Wil door anderen worden ondersteund in dit streven, hetzij door persoonlijke hulp, hetzij door aanpassingen in mijn omgeving (woning en wijk), hetzij door keuzes geboden te worden in het vorm geven aan mijn leven;
  3. Ben in het licht van al mijn beperkingen en toenemende lichamelijke en geestelijke ongemakken tegelijk realistisch en optimistisch over de mogelijkheden die mij nog resten in het zicht van de haven;
  4. Verwacht dat mijn omgeving zorgt voor een basisniveau van toegankelijke (medische) zorg en ondersteuning op het moment dat ik aangeef die nodig te hebben;
  5. Wil van betekenis zijn voor mensen in mijn omgeving en niet slechts een last vanuit volledige afhankelijkheid;
  6. Heb een eigen identiteit als bewoner van deze wijk of dit dorp en wens daarin erkend en herkend te worden;
  7. Maak gebruik van de oplossingen die mij worden geboden als ik ze nuttig vind en verzin anders mijn eigen oplossingen;
  8. Wens dat organisaties en beroepskrachten die mij ondersteunen aansluiten bij mijn leefwereld in plaats van dat ze mij dwingen me te voegen in hun systemen.’

Bron: Kam, de G. et al. Rapport Kwetsbaar en zelfstandig, 2e druk, september 2012

Meer informatie

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Whitepaper

Taal

Nederlands

Prijs

Gratis