Naar hoofdinhoud

Huisartsen presenteren nieuwe visie op zorg voor ouderen

Om alle ouderen ook in de toekomst de persoonsgerichte zorg te blijven bieden die zij nodig hebben, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg inspeelt op de huidige ontwikkelingen. Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is de huisartsenzorg voor ouderen namelijk steeds meer onder druk komen te staan.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de expertgroep Laego hebben daarom in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Daarmee willen zij richting geven aan de invulling van passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg.

Passend, werkbaar en toekomstig

De nieuwe visie bestaat uit drie delen: passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg. Het visiedocument (zie downloads) biedt inhoudelijke en organisatorische aanknopingspunten voor de zorg voor alle ouderen. Extra aandacht is er voor ouderen met complexe problematiek. Ook biedt het visiedocument een praktisch overzicht van websites, organisaties en materialen voor de dagelijkse zorg voor ouderen.

Randvoorwaarden

De organisaties benadrukken dat voor goede huisartsenzorg moet worden voldaan aan de randvoorwaarden: voldoende tijd en middelen, goede lokale netwerkpartners en lokale voorzieningen, en voldoende competent personeel binnen de praktijk en in het netwerk. Alleen dan is het mogelijk om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te bieden aan ouderen. InEen en LHV werken samen met NHG en Laego nog aan een uitwerking van die randvoorwaarden.

De visie van de huisartsen sluit aan bij de zienswijze van BeterOud: ouderen willen het heft in handen houden en om ze daarbij te ondersteunen is goede samenwerking op alle fronten noodzakelijk. Laego is één van de partners van BeterOud.

Publicatiedatum

18-03-2019

Auteur

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), expertgroep Laego en InEen.

Downloads

Deel via

Soort

Achtergrond

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), expertgroep Laego en InEen.