Naar hoofdinhoud Naar footer

Vijf tools voor professionals die werken in de ouderenzorg

Gepubliceerd op: 21-01-2020

De afgelopen jaren is er veel nieuwe kennis ontwikkeld voor zorg- en welzijnsprofessionals die werken in de ouderenzorg. Waar kennis ooit enkel te vinden was in boeken, is het nu te vinden op websites of vormgegeven in infographics of digitale tools. Dit artikel bundelt vijf handige gratis tools.

1.    Ouderen actief benaderen met de e-learning spil in de wijk 

De e-learning ‘Spil in de wijk’ geeft sociale professionals en wijkverpleegkundigen handvatten om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk. Met de e-learning krijgen deelnemers op een interactieve en afwisselende manier inzicht in de ‘Spilmethode’. De e-learning is gebaseerd op de aanpak van het succesvolle project ‘Even Buurten’ in Rotterdam en gemaakt door Hogeschool Rotterdam, BeterOud, Genero en Movisie met ondersteuning van ZonMw De e-learning is gratis te volgen via de Movisie-academie. 

Naar de Movisie-academie

2.    Analysetool Wijkgericht Integraal Werken

Onlangs benadrukte de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen de noodzaak van een integrale benadering en samenwerking. Met de Analysetool Wijkgericht Integraal Werken analyseer je wat er goed gaat en wat beter kan als het gaat om integraal werken. Het model Wijkgericht Integraal Werken brengt verschillende bouwstenen voor gebiedsgerichte integrale zorg en ondersteuning bij elkaar. De achterliggende gedachte is dat integraal werken alleen slaagt als op álle niveaus integraal wordt gewerkt en er afstemming is tússen de verschillende niveaus. Het model laat op een gestructureerde manier zien wat hiervoor nodig is. Ontdek waar nu waar jij staat en doe de analyse.

Naar de analysetool

3.    Krijg samen zicht op het netwerk van ouderen

Op wieiswie.beteroud.nl kunnen ouderen een eigen ‘Wie is wie’ samenstellen. Wie is wie biedt een overzicht van hulpverleners dichtbij de oudere. Daarvoor doorlopen ze enkele stappen in enkele minuten. Ze bepalen daarbij zelf wat er wordt ingevuld. Het maken van een ‘Wie is wie’ handig voor de oudere zelf én voor de hulpverleners. De ‘Wie is wie’ belooft samen zicht op het netwerk en dat biedt ruimte voor verbinding. 

Naar de online tool

Leestip: Projectleider Hans Alderliesten vertelt in dit interview hoe de tool tot stand is gekomen en kunt gebruiken. 

4.    Wie is wie bij dementie

Een aanvulling op de online tool wieiswie.beteroud.nl, is de infographic ‘Wie is wie bij dementie’. Deze infographic, ontwikkeld door het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, brengt het landschap van zorg- en welzijnsprofessionals rond een cliënt met dementie in beeld. Zo zie je in één oogopslag wie er betrokken zijn: de casemanager, psycholoog, huisarts, het wijkteam, de dagbesteding. De ‘Wie is wie bij dementie’ is ook een aanvulling op de eerder ontwikkelde ‘Wie is wie in de wijk’ (zie Downloads). 

Naar de infographic

5.    Inspiratiebundel prettig oud in eigen buurt

Wat hebben ouderen nodig om op een fijne manier in hun buurt te kunnen blijven wonen? Welke barrières zien of ervaren zij? Hoe willen of kunnen zij sociaal betrokken blijven? Dat onderzochten de Erasmus School of Health Policy & Management en Movisie in het project Prettig oud in eigen buurt. Daarbij is vooral  ingezoomd op wensen die te maken hebben met de sociale omgeving. Daarnaast zijn ouderen bevraagd over de acht domeinen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft benoemd voor een prettige leefomgeving. De resultaten staan beschreven in de digitale bundel ‘Prettig oud in eigen buurt’ met filmpjes en infographics. 

Download de digitale inspiratiebundel

Downloads

Deel deze pagina via: