Naar hoofdinhoud

Tips voor vernieuwende dagbesteding die aansluit bij ouderen

De vernieuwing van dagbesteding voor ouderen staat bij tal van gemeenten en aanbieders hoog op de agenda. Maar hoe ziet die vernieuwing er uit? En wat is er nodig om nog beter aan te sluiten bij wat ouderen en hun naasten willen en kunnen? In dit artikel deelt Movisie 7 tips die zijn voortgekomen uit recent onderzoek.

Movisie deed onderzoek onder gemeenten en aanbieders naar de dagbesteding voor ouderen. Uit de antwoorden blijkt dat het nodig is om vooral ook in gesprek te gaan met ouderen en hun naasten. Door te praten met mensen over wie het gaat, de partners in zorg en welzijn en andere relevante partijen en door dan samen te bekijken wat wenselijk is, kom je samen tot passende daginvulling.

7 tips dagbesteding ouderen

Staat vernieuwing van de dagbesteding ook in jouw gemeente of organisatie op de agenda? Dan kunnen deze tips behulpzaam zijn om te werken aan een betere aansluiting  bij wat ouderen en hun naasten willen en kunnen.

  • Zorg voor inzicht in de diversiteit van de ouderen.  Wat zijn hun behoeften en mogelijkheden? Kijk naar cijfermatig informatie, maar ga ook in gesprek met ouderen en hun naasten. 
  • Kijk verder dan de vaste programma's op vaste locaties. Maak ruimte om met een oudere ook een persoonlijk arrangement samen te stellen, waarbij de oudere niet langer op één plek vanuit één dagprogramma wordt ondersteund, maar deelneemt aan verschillende activiteiten van bestaande voorzieningen, verenigingen en clubs. Ook vrijwilligerswerk doen, kan een optie zijn.
  • Bekijk als gemeente met maatschappelijke partners hoe de financiële middelen ingezet worden. Wil je dat het mogelijk is om andere activiteiten te verzorgen dan het bestaande aanbod, maak er dan financiële ruimte voor. Wil je inzetten op wijkgerichte (preventieve) activiteiten, zet daar dan een deel van de middelen voor in.
  • Beperk het gebruik van het woord ‘dagbesteding’, omdat dit ouderen vaak afschrikt. Noem het bijvoorbeeld zinvolle daginvulling, dagactiviteiten of benoem de concrete activiteit. 
  • Ga en blijf als gemeente in gesprek met ouderen, hun naasten en maatschappelijke organisaties over wensen en inrichting van daginvulling voor ouderen in de gemeente. Bekijk ook effecten van de uitvoering en stel in overleg bij.
  • Stimuleer dat ouderen eerder mee gaan doen aan activiteiten in de wijk om zo ook de drempel te verlagen voor deelname aan dagbesteding in de toekomst. Dit draagt bij aan preventie. 
  • Zoek actief de samenwerking op met verenigingen en ondernemers. Faciliteer hen door expertise aan te bieden bij het werven en behouden van vrijwilligers. Denk dan bijvoorbeeld aan expertise in cultuursensitief werken of het dementievriendelijk werken.

Meer weten

Deel via