Naar hoofdinhoud Naar footer

Tips voor vernieuwende dagbesteding die aansluit bij ouderen

De vernieuwing van dagbesteding voor ouderen staat bij veel gemeenten en zorgaanbieders hoog op de agenda. Maar hoe ziet die vernieuwing eruit? En wat is er nodig om beter aan te sluiten bij de behoeften van ouderen? Lees hier de 7 tips die uit recent onderzoek van Movisie komen.

Movisie deed onderzoek onder gemeenten en zorgaanbieders naar de dagbesteding voor ouderen. Uit het onderzoek blijkt dat het nodig is om vooral in gesprek te gaan met ouderen en hun naasten.  

Daarnaast is het belangrijk om te blijven praten met deze ouderen. En ook met partners in zorg en welzijn en andere belangrijke partijen. Kijk met alle betrokken partijen naar wat goed is voor ouderen. Zo kom je samen tot een passende daginvulling. 

7 tips voor dagbesteding ouderen

Uit het onderzoek van Movisie kwamen 7 tips. Staat vernieuwing van de dagbesteding ook in jouw gemeente of organisatie op de agenda? Dan kunnen deze tips helpen om een betere aansluiting te vinden bij wat ouderen en hun naasten willen en kunnen. 

1. Zorg voor inzicht in de behoeften van ouderen 

Wat zijn hun behoeften en mogelijkheden? Kijk hiervoor naar beschikbare informatie. Maar ga ook in gesprek met ouderen en hun naasten.    

2. Kijk verder dan het vaste aanbod op vaste locaties  

Neem de tijd om met een oudere een persoonlijk programma samen te stellen. De oudere kan deelnemen aan meerdere activiteiten bij verschillende voorzieningen, verenigingen en clubs. De oudere hoeft namelijk niet op één plek vanuit één dagprogramma ondersteund te worden. Vrijwilligerswerk doen kan ook een optie zijn.  

3. Bekijk als gemeente met maatschappelijke partners hoe geld gebruikt worden 

Wil je dat het mogelijk is om andere activiteiten te verzorgen dan het bestaande aanbod? Maak er dan geld voor vrij. Wil je bijvoorbeeld de aandacht richten op wijkgerichte activiteiten? Zet daar dan een deel van de financiële middelen voor in.  

4. Beperk het gebruik van het woord ‘dagbesteding’  

Het woord ‘dagbesteding’ schrikt ouderen vaak af. Noem het bijvoorbeeld zinvolle daginvulling of dagactiviteiten. Of benoem de concrete activiteit.   

5. Blijf als gemeente in gesprek met ouderen, hun naasten en maatschappelijke organisaties 

Het is belangrijk dat de gemeente gesprekken blijft voeren over de wensen van ouderen. En gesprekken blijft voeren over de organisatie van daginvulling voor ouderen in de gemeente. Bekijk ook de resultaten van het vernieuwde aanbod. En pas het aanbod wanneer nodig in overleg met de betrokken partijen aan.  

6. Stimuleer dat ouderen eerder meedoen aan activiteiten in de wijk 

Op deze manier kan je de drempel verlagen voor deelname aan dagbesteding in de toekomst. Dit draagt bij het voorkomen van eenzaamheid en gezondheidsklachten.   

 7. Zoek actief de samenwerking op met verenigingen en ondernemers 

Je kan verenigingen en ondernemers bijvoorbeeld helpen door jouw kennis aan te bieden bij het werven en behouden van vrijwilligers. Denk dan bijvoorbeeld aan kennis over dementievriendelijk werken of cultuursensitief werken. 

Bij cultuursensitief werken ben je bewust van wat de ander belangrijk vindt en nodig heeft. Ook al verschilt hun manier van denken en doen, of hoe zij in het leven staan. Dit is belangrijk bij het maken van een dagbesteding die aansluit bij de verschillende behoeften van ouderen. 

Meer informatie

Deel deze pagina via: