Naar hoofdinhoud Naar footer

Tips & tools om te starten met transmurale zorg

Onlangs bleek uit onderzoek dat de Transmurale Zorgbrug de sterfte onder kwetsbare ouderen fors vermindert. Ook zijn steeds meer ziekenhuizen en wijkorganisaties bezig met de zorgbrug of van plan deze binnenkort te implementeren. Hoe kun je dit aanpakken? Lees verder voor handige tips en tools.

Tijdens de bijeenkomst over Transmurale Zorg is een beeldverslag gemaakt. Bekijk de afbeelding in Downloads.

Tools transmurale zorg

Er zijn concrete tools ontwikkeld voor de implementatie voor transmurale ouderenzorg. Corine van Maar presenteert tijdens de bijeenkomst een infographic, e-learning en een overzichtskaart waarop te zien is welke organisaties bezig zijn met de implementatie van de transmurale zorg. .

De rol van de mantelzorger

Cecil Scholten van Vilans geeft tips over hoe je mantelzorgers kunt betrekken en wat daarvan het belang is. Ze vertelt over het verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers en over de wettelijke en juridische grenzen. In groepjes gaan de aanwezigen aan de slag met de vraag ‘Hoe heb jij mantelzorgers betrokken?’. Verschillende suggesties kwamen naar voren: mantelzorgers betrekken bij de geriatrie en de pre-operatieve screening, de ziekenhuisopname invoegen bij het Zorgleefplan, de mantelzorg in kaart brengen en een informatiebrochure speciaal voor mantelzorgers maken, zodat zij voorbereid zijn op wat er komen gaat.

  • Download presentatie (zie Downloads)

Voorlichting aan ouderen

Vervolgens buigen de groepjes zich over de voorlichting aan ouderen. Wat moet je vertellen, wanneer en hoe? Is er al geïnformeerd wat de cliënt zelf wil, was een vraag van een van de deelnemers. Vele ideeën komen naar voren. Van een whiteboard aan het voeteinde van het bed in het ziekenhuis tot het gefaseerd informeren. Van het opnemen van hetgeen je wilt vertellen tot aan veiligheidskaarten en een factsheet.

Meten van resultaat

Marjon van Rijn (AMC), vervangster van Bianca Buurman, vertelt dat er verschillende manieren zijn om het resultaat van transmurale zorg te meten. Een voor- en nameting is daarbij wel van belang. Daarnaast is een belangrijke vraag: wat wil je meten? Op dit moment wordt vooral het effect op sterfte gemeten en niet de kwaliteit van leven. Na de presentatie delen de aanwezigen ervaringen uit over hoe men in de eigen regio werkt aan het meten van resultaten.

  • Download presentatie (zie Downloads)

Lees verder

Downloads

Deel deze pagina via: