Naar hoofdinhoud Naar footer

Tips en oplossingen voor wonen en zorg voor migrantenouderen

Gepubliceerd op: 19-03-2019

Het aantal (woon)zorginitiatieven voor oudere migranten neemt nog steeds toe. Tegelijkertijd lopen de initiatiefnemers tegen verschillende knelpunten aan. Op het kennisatelier 'Woonvormen en zorg voor migrantenouderen' werden antwoorden en tips gedeeld rond deze vraagstukken.

Het kennisatelier werd georganiseerd door KIS, het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen- Zorg (KCWZ). Er waren verschillende presentaties, onder andere van Marian van der Klein (KIS) over initiatieven rond de (woon)zorg voor oudere migranten. Zij merkte op dat de meeste initiateven zich richten op één specifieke doelgroep en dat er nauwelijks sprake is van interculturele initiatieven.

Andere noemer

Ook waren er levendige discussies met de zaal. Bijvoorbeeld over de termen die gemeenten gebruiken als ze het over migranten hebben: 'gemeenten vermijden termen als migranten', zegt een van een de deelnemers. 'Verwoord het dan onder een andere noemer', suggereert iemand anders. 'Geef bijvoorbeeld aan dat eenzaamheid onder bepaalde groepen ouderen een probleem is'.

Tips en oplossingen

Aan 4 thematafels hebben de deelnemers tips en oplossingsrichtingen bedacht binnen de thema's: eigen initiatief, dagbesteding, cultuurspecifieke zorg en mogelijkheden van verwijzers.

Eigen initiatief

 • Gemeenten, leg contact met oudere migranten, want die komen nu te laat in beeld.
 • Welzijnsorganisaties, investeer in een lokaal netwerk met vertegenwoordigers van oudere migranten.
 • Investeer in een sociale kaart, dan breng je partijen bij elkaar.
 • Zoek als initiatiefnemer van een cultuurspecifieke (woon)zorgvorm naar de juiste partners, woningcorporaties zijn een natuurlijke bondgenoot.
 • Regel de participatie goed in je gemeente. Een participatieraad kan het onderwerp bijvoorbeeld agenderen bij ambtenaren en bij de gemeenteraad.
 • Rust de ouderen goed toe om te zorgen dat ze weten waar ze heen kunnen om netwerk ook zelf te kunnen benutten.
 • Nodig wethouders uit en toon hen succesvolle cultuurspecifieke woon(zorg) initiatieven.

Dagbesteding

 • Etaleer positieve resultaten.
 • Zorg voor een goede toegankelijkheid door dagbesteding in eerste instantie zonder indicatie mogelijk te maken. De indicatie komt later wel. Of financier deze op alternatieve manieren.
 • Ga allianties aan met bijvoorbeeld woningcorporaties en andere instellingen.
 • Laat zien dat specifieke dagbesteding voor cultuurspecifieke doelgroepen een investering is die zich terugverdient.
 • Laat zien dat dagbesteding op deze manier effectiever is. Versoepel de regels en ontlast daarmee mantelzorgers. Effectieve dagbesteding zorgt ervoor dat er minder, of pas in een later, intensieve zorg nodig is.
 • Dagbesteding leidt tot minder druk op de zorg en minder druk op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente profiteert daar financieel van omdat het zes weken duurt voordat Wmo-zorg overgaat in zorg die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt.

Cultuurspecifieke zorg

 • Cultuurspecifieke zorg is de beste zorg als het om intramurale zorg gaat. Het is zorg op maat! Maar bij de extramurale zorg valt daar wel wat op af te dingen. Iedereen zou vrij moeten zijn om al dan niet te kiezen voor cultuurspecifieke zorg.
 • Neem cultuurspecifieke elementen mee in de algemene criteria voor persoonsgerichte zorg. Denk bijvoorbeeld aan competentie-eisen voor werknemers en aan het zorgleefplan.

Mogelijkheden van verwijzers

 • Maak gebruik van de intermediaire functie van vertrouwenspersonen; ‘bezoekvrouwen of bezoekmannen’ uit de gemeenschap. Zij kunnen een belangrijke signalerende, verwijzende en adviserende rol spelen.
 • Train verwijzers over de rol en het belang van mantelzorgers.
 • Gemeente, zorg voor een sociale kaart waarop het aanbod van woonzorginitiatieven voor oudere migranten duidelijk staat vermeld. In veel gevallen ontbreekt zo’n kaart en dat is onhandig voor verwijzers.

Bron: KIS

Deel deze pagina via: