Naar hoofdinhoud Naar footer

Zonnetij: woonvorm tussen thuis en verpleeghuis

Gepubliceerd op: 05-04-2023

Zonnetij is een woonvorm voor ouderen die het gat tussen thuis en verpleeghuis opvult. Omdat er een mix van mensen met en zonder zorgvraag woont, en buurtbewoners altijd welkom zijn, ontstaat er een actieve gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar het (samen) wonen voorop staat, niet de zorg.

Wonen in Zonnetij is anders dan in een ‘ouderwets’ verpleeghuis. De zorg is namelijk niet 24 uur per dag aanwezig, maar is afgestemd op de individuele situatie en behoefte van de bewoner. Hierdoor staat de bewoner centraal, ook als deze een zware zorgvraag heeft.

Ik ben blij dat ik in Zonnetij kan wonen omdat het in Aarle-Rixtel is. Er wonen hier zo ontzettend veel mensen die ik ken. En dat is toch veel prettiger, je kunt meteen aansluiten. Je hoeft je niet alleen te voelen als je hier zit.

Bewoner Zonnetij

Waarom is deze woonvorm een succes?

Zonnetij was voorheen een verzorgingstehuis. Alle faciliteiten voor de buurtkamer waren daardoor al aanwezig. En omdat er geen 24 uurszorg meer geboden wordt en de samenwerking met welzijn is versterkt, blijven er veel uren over voor de zorgmedewerkers om zorg te leveren. Zo blijven en worden mensen bij Zonnetij onderdeel van de gemeenschap. 

Een medewerker van Zonnetij vertelt. “We gaan steeds meer samenwerken, juist om iedereen in zijn kracht te zetten. Maar ook om te kijken wie welke zorg en ondersteuning kan leveren, dat hoeft niet altijd een professional of organisatie te zijn. We gaan hiermee af van het ‘u vraagt, wij draaien’ principe.”

Bekijk de video over Zonnetij

YouTube video thumbnail

Knelpunten

Alhoewel het voor velen een mooie oplossing is, blijkt het lastig te zijn om de groep ouderen met een zwaardere zorgvraag (ZZP 5 en 6) te bereiken. Daarnaast kan het ook moeilijk zijn om een continue financiering van geld voor onder andere de huur en vaste lasten rond te krijgen. 

Lees voor een compleet verhaal over deze woonvorm het portret Zonnetij (te downloaden onderaan deze pagina bij Downloads). 

Zonnetij in het kort

  • Doelgroep: 55-plussers die zelfstandig willen en kunnen wonen. Soms met behulp van ondersteuning en thuiszorg. Voor VPT is een zorgzwaartepakket 4, 5 of 6 nodig.
  • Startjaar: 2020
  • Plaats: Aarle-Rixtel
  • Aantal woningen: 98, waarvan 30 beschikbaar voor mensen met een langdurende zorgvraag.
  • Prijsklasse woningen: Sociale huur (maximaal €763,47) en koopwoningen. Zonder indicatie inschrijven en reageren via wooniezie.nl. Met een indicatie een toewijzing door de Zorgboog
  • Doel: thuis wonen, zo lang mogelijk zelfstandig leven als je zelf wilt.
  • Samenwerkingsvorm: De Zorgboog, gemeente Laarbeek en Wocom. De samenwerkingsvorm is niet vastgelegd, de betrokken partijen zitten samen in een stuurgroep waar de beslissingen worden genomen.
  • Financiering: Combinatie van bijdrage van betrokken organisaties (Wmo, preventiebudget zorgorganisatie), servicekosten betaald doorbewoners, opbrengsten van verkoop eten en drinken en subsidies en fondsenwerving.
  • Budget: Subsidie gemeente €60.000 (verspreid over 3 jaar), huur van de buurtkamer t.w.v. €12.000 per jaar (om niet beschikbaar gesteld door Wocom) en deel budget van het VPT en personele inzet van de Zorgboog.

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan