Naar hoofdinhoud

Hoe sluit je aan bij behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond?

Hoe bereik en ondersteunen je mantelzorgers met een migratieachtergrond? In de lerende praktijk ’s-Hertogenbosch gingen de gemeente, steunpunt mantelzorg, sociaal werkers én mantelzorgers gedurende een jaar met deze vraag aan de slag.

Zij zijn nu aan het werk met twee vraagstukken: het cultuursensitief werken bij professionals én het zoeken naar andere manieren om mantelzorgers te bereiken. Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen uit ’s-Hertogenbosch?

Les 1: zet de juiste mensen aan tafel

Bij de start van een verandertraject is input vanuit drie kennisbronnen belangrijk: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis vanuit professionals en ervaringskennis vanuit mantelzorgers zelf. Deze verschillende perspectieven zorgen ervoor dat alle kanten van het netwerk geactiveerd worden om aan de slag te gaan.

Les 2: maak vooraf afspraken over tijdsverdeling en rolverdeling

Samenwerking vraagt tijd en energie van organisaties, professionals en mantelzorgers. Niet iedereen heeft dezelfde rol en hoeft dezelfde tijd te besteden. Zo kun je meer tijd en energie verwachten van de trekkers van het project en moet je rekening houden met andere verplichtingen die mantelzorgers hebben. Ieders tijdsinvestering kan worden afgestemd naar de gewenste inzet. De beleidsadviseur diversiteit en inclusie sluit zich daarbij aan: ‘Ik denk dat het goed is om een realistische verwachting te hebben van het type, maar ook de mate van betrokkenheid van een ervaringsdeskundige, een vrijwilliger en een professional. Ze kunnen en hoeven niet allemaal evenveel tijd te investeren. Het is goed om na te denken en vooraf te bepalen over wie je bij welk deel van het traject betrekt.’ Daarnaast benadrukt de beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling: ‘Het is ook belangrijk om duidelijk te maken dat van de deelnemende organisaties commitment wordt verwacht om hier aan mee te doen’.

Zo zijn er in ’s-Hertogenbosch, met name in het begin bij het bepalen van de richting, veel mantelzorgers betrokken. Bij het uitvoeren en het geven van trainingen waren het juist professionals die meer tijd en taken op zich namen, ook omdat de tijdsinvesteringen te veel vroegen van de mantelzorgers

Benieuwd naar de andere lessen? 

Begin met kleine stappen én verhalen van mantelzorgers zetten iedereen in beweging. Meer weten over deze en andere lessen? Bekijk dan het nieuwsbericht op de website van Movisie.

Deel via