Naar hoofdinhoud

8 tips voor preventieve activiteiten voor ouderen

Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Maar niet alle groepen ouderen nemen deel aan zulke activiteiten. Hoe bereik je hun wel?

Het RIVM deed onderzoek en publiceerde de resultaten in de factsheet Preventieve activiteiten voor ouderen die onvoldoende bereikt worden: wat zijn kansrijke elementen? (pdf)

Meer ouderen bereiken met preventieve activiteiten

In de factsheet vind je kansrijke elementen om een aantal groepen ouderen beter te bereiken met preventieve activiteiten. Zoals ouderen met een lage sociaal economische status (SES), met een klein sociaal netwerk en oudere migranten met een niet-westerse achtergrond zijn moeilijker te bereiken voor dit soort activiteiten.

Aanbevelingen om preventieve activiteiten te optimaliseren

De onderzoekers komen met 8 aanbevelingen voor professionals en gemeenten om preventieve activiteiten te optimaliseren.

1. Werk samen in signalering en doorverwijzing

Pas een integrale werkwijze toe en werk samen met eerstelijnszorgverleners, sociale wijkteams, welzijnsorganisaties, gemeenten, vrijwilligers en mantelzorgers in het signaleren en doorverwijzen van ouderen.

2. Benader ouderen persoonlijk en op verschillende wijzen

Een passende benaderingswijze kan voor iedere oudere verschillen en soms zijn meerdere strategieën nodig . Voor de een werkt een formele benadering (bijvoorbeeld via gemeente of huisarts) en voor de ander juist een benadering via informele weg (sleutelpersoon, kerk). Een ervaringsgerichte insteek kan behulpzaam zijn om met een oudere in gesprek te komen.

3. Benut sleutelpersonen

Sleutelpersonen zijn cruciaal om de doelgroep te bereiken vanwege de vele contacten die zij hebben met bewoners in een wijk. Zij spreken vaak ook de taal van de doelgroep en komen uit dezelfde cultuur. Zorg dat je de sleutelpersonen in een wijk kent en werk met ze samen om in contact te komen met ouderen.

4. Zorg voor goede toegankelijkheid

Een centrale locatie in de wijk of vervoer van deur-tot-deur verlaagt de drempel om aan preventieve activiteiten deel te nemen. De gemeente kan een faciliterende rol spelen door hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

5. Neem de tijd om vertrouwen te winnen

Het creëren van een vertrouwensband met deze ouderen is een voorwaarde om in gesprek te kunnen gaan over hun behoeften. Neem daarvoor veel tijd, want de behoeften zijn vaak complex en deze ouderen kunnen dit lastig verwoorden. Bespreek samen de verwachtingen en sluit aan bij het tempo van de oudere.

6. Creëer een moment waarin het draait om samenzijn

Juist en sociaal samenzijn is voor ouderen een motivatie om deel te nemen aan preventieve activiteiten. Ouderen kijken hier het meest naar uit, dus zorg dat hier voldoende gelegenheid toe is door bijvoorbeeld een gezamenlijk koffiemoment in te plannen. Bovendien draagt dit bij aan verbondenheid tussen ouderen.

7. Ontwikkel (cultuur) sensitieve communicatievaardigheden

Maak voor het ontwikkelen van (cultuur) sensitieve communicatievaardigheden gebruik van de tools en trainingen die hiervoor beschikbaar zijn. Deze vaardigheden helpen om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken en een vertrouwensband op te bouwen.

8. Deel je kennis en ervaring

Deel als ervaren professional de benodigde kennis en vaardigheden voor het werken met deze groepen ouderen met nieuwe professionals en vrijwilligers. Dit kan via het onderwijs, het begeleiden van studenten tijdens een praktijkstage, intervisiebijeenkomsten met vrijwilligers en het inwerken van nieuwe medewerkers.

Bron: RIVM

Meer informatie

Deel via