Toon zoekbalkToon menu

Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Inmiddels is het programma gestopt en overgegaan in BeterOud. 

NPO: Nationaal Programma Ouderenzorg (2008-2016)

Het NPO liep van 2008 tot eind 2016. In meer dan 125 projecten werken organisaties samen om ouderen te helpen hun leven zo zelfstandig en zo waardevol mogelijk te blijven leiden. Ook als iemand afhankelijk wordt van zorg of ondersteuning.

Nationaal Programma Ouderenzorg logo
Logo Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)


Aanpak en resultaten NPO

Voor een overzicht van de resultaten, zie Aanpak en opbrengsten NPO (pdf), 2016

Belangrijk uitgangspunt van het NPO was dat alle activiteiten zijn afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Het NPO deed dit met:

  • Innovatieve projecten om de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Bekijk het overzicht van NPO-projecten.

  • Regionale samenwerking: ruim 650 partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg hebben, samen met ouderen de krachten gebundeld. Zij werkten samen in 8 regionale netwerken.
  • Het betrekken van ouderen door hun wensen als uitgangspunt te nemen.

Groeiboekje voorkant
Boekje: Groeien in ouder worden

Naar BeterOud

Het NPO heeft veel opgeleverd. Nieuwe initiatieven, handreikingen, instrumenten, methodieken en kennis over het toepassen ervan. Om de resultaten beschikbaar te houden, zijn het platform en de website BeterOud gestart. Op 30 november 2016 droeg staatssecretaris Van Rijn het NPO officieel over aan BeterOud. Sinds 2017 gaat het nieuwe consortium BeterOud met diverse partijen aan de slag om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren.
 
Het Nationaal Programma Ouderenzorg werd uitgevoerd door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS.

Lees meer