Toon zoekbalkToon menu

Symposium van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

De Duitse schrijver Herman Hesse heeft ooit geschreven:  jongeren moeten zichzelf worden, ouderen moeten ‘ont-worden’. Dat is nog steeds relevant: in de eerste levenshelft moeten we een stevig ego opbouwen en onze identiteit ontwikkelen. In de tweede levenshelft wordt dat ego minder belangrijk, het wordt meer en meer gerelativeerd. In  dit symposium willen wij dit ont-wordingsproces van de tweede levenshelft nader onderzoeken . Dit is urgent om dat wij helemaal leven in een eerste levenshelft-cultuur waarin het ego zich opblaast, zich versterkt en zich verschanst. Ook ouderen conformeren zich hieraan. Dit gaat ten koste van erkenning van kwetsbaarheid en van het oefenen in weerbaarheid.

Wanneer

maandag 11 november 2019

Waar

Bergkerk, Amersfoort

Tijd

10.00 uur - Inloop
10.45 uur - Start 
16.00 uur - Einde

Voor wie?

Dit symposium is zowel bedoeld voor ouderen als voor professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. 

Sprekers

Frits de Lange: omschrijft het ont-wordingsproces als een transformatie-proces. Als  goed oud worden niet zozeer te maken heeft met ultieme zelf-verwerkelijking, maar met oefenen in zelfverlies, hoe ziet deze kunst van het ouder worden er dan uit? Kunnen wij ons-zelf steeds meer missen als wij ouder worden? 
•    Wat betekent  deze transformatie voor het zelfbeeld van ouderen? 
•     Wat zijn de contouren van een spiritualiteit van de tweede levenshelft? 

Christa Anbeek: benadert het ouder worden vanuit contrast-ervaringen. Wie ouder wordt moet zich steeds meer verhouden tot toenemende kwetsbaarheid, verlies en tragiek. Tegelijk kan men ook ontvankelijker worden voor ervaringen van geluk, schoonheid en verwondering. 
•    Hoe kunnen ontregelende en openbrekende ervaringen van waarde zijn in de ouderdom?
•    Hoe maken contrastervaringen ons weerbaar temidden van kwetsbaarheid?
 
Govert Buijs: gaat in op de maatschappelijke (tegen-) waarde van ouderen. Geluk en succes zijn een kwestie van individuele verantwoordelijkheid. Jongeren lijden daardoor veelvuldig aan burn-out. Hoe kunnen ouderen in onze belevingscultuur een eigen positie innemen?
•    Kunnen ouderen in de tweede levenshelft andere waarden inbrengen?
•    Hoe kunnen ouderen maatschappelijk weerbaar zijn en tegenwicht bieden aan het  marktdenken van de huidige homo economicus? 

Herman van Veen: vertelt over zijn boek: ‘Voor het eerst’. Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw…er gaat een wereld voor je dicht. 
•    Wat maakt dat deze kunstenaar zijn eigen ouder worden omschrijft als ‘de beste tijd van zijn leven?’
•    Hoe verhoudt een ouder wordende kunstenaar zich tot kwetsbaarheid en weerbaarheid?

Kosten en aanmelding

(incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking  
van € 60,-  (studenten €45,-) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 11 november”. 

Meer informatie

Bergkerk
www.bergkerk.nl
Tel: 033 - 4617917

ds. Jan van Baardwijk
Email: jvbaardwijk@kpnmail.nl
Tel: 033 - 4613767

ds. René Rosmolen
Email: r.rosmolen@casema.nl
Tel: 033 - 4801553

Cookies op de website van Beter Oud

Beter Oud gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer