Naar hoofdinhoud Naar footer

'Transmurale overgang' in laatste levensfase

Gepubliceerd op: 03-03-2021

Mensen moeten de laatste fase van hun leven doorbrengen zoals zij dat willen. Daarom moeten er betere afspraken komen over de behandeling en de laatste fase van leven van terminale patiënten. Een consortium, waarvan het AMC deel uitmaakt, heeft een miljoen euro subsidie gekregen voor een project dat is gericht op het verbeteren van deze zogenaamde 'transmurale overgang'.

'Een van de kernproblemen in deze palliatieve zorg is de onduidelijkheid van de afspraken', zegt Dick Willems, hoogleraar medische ethiek. Willems heeft het plan samen ontwikkeld met Bianca Buurman, lector Transmurale Ouderenzorg AMC en Amsterdam School of Health Professions. Het probleem doet zich vooral voor bij de overgang van ziekenhuis naar huis. 'Vaak is het onduidelijk welke afspraken er zijn over het al dan niet doorbehandelen en over de plek waar iemand wil overlijden – thuis of in het ziekenhuis.' De ZonMw-subsidie van een miljoen euro moet juist die overgang verbeteren.

Verbetering bereiken

'De uitkomst moet zijn dat mensen de laatste fase van hun leven doorbrengen zoals zij dat willen. Het moet duidelijk zijn waar dat is, thuis of in het ziekenhuis , en met welk type zorg.' Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om die verbetering te bereiken, laat Willems weten. De belangrijkste daarvan zijn het scholen en opleiden van dokters en verpleegkundigen in het herkennen van de palliatieve fase, en het opzetten van transmuraal werkende zorgteams. 'Een groot deel van de ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland willen we bij dit project betrekken.'

Mantelzorger betrekken

Andere punten van aandacht zijn het duidelijk bespreken van de wensen van patiënten tijdens de opname in het ziekenhuis, en het meer betrekken van de mantelzorger bij de overgang van ziekenhuis naar thuis. 'Ook de informele zorg speelt hier een belangrijke rol bij', zegt Willems. 'Daarvoor hebben we contact met patiëntenpanels en netwerken palliatieve zorg.'

Het plan is opgezet door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg AMC (EPZ-AMC), samen met een regionaal palliatieve-zorgconsortium.

Bron: AMC

Verder lezen

Deel deze pagina via: